Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej "Mój przyjaciel pies" - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

"Mój przyjaciel pies"

29.03.2010

W dniach 16 – 19 i 22 – 24 marca bieżącego roku funkcjonariusze Placówki SG w Szczecinie w ramach programu „Bezpieczna gmina” wzięli udział w zajęciach edukacyjno – profilaktycznych pod hasłem „Mój przyjaciel pies”. Inicjatorem przedsięwzięcia była Straż Miejska z Gryfina. Podstawowym celem zajęć było uświadomienie dzieciom jak należy traktować udomowione zwierzęta, przedstawienie uczniom ich obowiązków wynikających z posiadania własnego psa, zwrócenie ich uwagi na niebezpieczeństwa wynikające ze złego zachowania się w przypadku spotkania obcego psa oraz utrwalenie zdobytej wiedzy poprzez ćwiczenia praktyczne.

W dniach 16 – 19 i 22 – 24 marca bieżącego roku funkcjonariusze Placówki SG w Szczecinie w ramach programu „Bezpieczna gmina” wzięli udział w zajęciach edukacyjno – profilaktycznych pod hasłem „Mój przyjaciel pies”. Inicjatorem przedsięwzięcia była Straż Miejska z Gryfina. Podstawowym celem zajęć było uświadomienie dzieciom jak należy traktować udomowione zwierzęta, przedstawienie uczniom ich obowiązków wynikających z posiadania własnego psa, zwrócenie ich uwagi na niebezpieczeństwa wynikające ze złego zachowania się w przypadku spotkania obcego psa oraz utrwalenie zdobytej wiedzy poprzez ćwiczenia praktyczne.
Każdorazowo pierwsza część zajęć miała charakter pogadanki, podczas której wykorzystywano plansze poglądowe przy omawianych podstawowych zasadach postępowania w kontakcie z obcymi psami. Omawiano zachowania oraz przyczyny, które mogą prowokować psa do ataku. Następnie w części praktycznej spotkania zaprezentowane i omawiane były sposoby obrony przed atakiem psa, tj. pozycja ,,żółwia” i ,,drzewko”. Uczniowie z dużą uwagą i zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, brali czynny udział w dyskusji, zadawały dużo dociekliwych pytań.
Na zakończenie zajęć przewodnik psa służbowego Elmo chor. SG Mariusz Dygas prezentował elementy tresury psa z zakresu ogólnego posłuszeństwa oraz przeprowadził krótki pokaz umiejętności psa służbowego. Zajęcia zorganizowane zostały w szkołach podstawowych w Chwarstnicy, Żabnicy, Radziszewie i Gryfinie, zespole szkół w Gardnie, w przedszkolu i warsztatach terapii zajęciowej w Gryfinie.
Łącznie w spotkaniach ze strażnikami miejskimi i granicznymi wzięło udział ponad 400 dzieci z wychowawcami. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały promocyjne i informacyjne związane z poruszana tematyką.
Słowa uznania kierujemy o Pani Alicji Kubiak ze Straży Miejskiej w Gryfinie i Pani chor. SG Elżbiety Adamus z PSG w Szczecinie za przygotowanie i prowadzenie ciekawych i interesujących zajęć, które z pewnością przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa wśród najmłodszych.W dniach 16 – 19 i 22 – 24 marca bieżącego roku funkcjonariusze Placówki SG w Szczecinie w ramach programu „Bezpieczna gmina” wzięli udział w zajęciach edukacyjno – profilaktycznych pod hasłem „Mój przyjaciel pies”. Inicjatorem przedsięwzięcia była Straż Miejska z Gryfina. Podstawowym celem zajęć było uświadomienie dzieciom jak należy traktować udomowione zwierzęta, przedstawienie uczniom ich obowiązków wynikających z posiadania własnego psa, zwrócenie ich uwagi na niebezpieczeństwa wynikające ze złego zachowania się w przypadku spotkania obcego psa oraz utrwalenie zdobytej wiedzy poprzez ćwiczenia praktyczne.

                   Każdorazowo pierwsza część zajęć miała charakter pogadanki, podczas której wykorzystywano plansze poglądowe przy omawianych podstawowych zasadach postępowania w kontakcie z obcymi psami. Omawiano zachowania oraz przyczyny, które mogą prowokować psa do ataku. Następnie w części praktycznej spotkania zaprezentowane i omawiane były sposoby obrony przed atakiem psa, tj. pozycja ,,żółwia” i ,,drzewko”. Uczniowie z dużą uwagą i zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, brali czynny udział w dyskusji, zadawały dużo dociekliwych pytań.

                   Na zakończenie zajęć przewodnik psa służbowego Elmo chor. SG Mariusz Dygas prezentował elementy tresury psa z zakresu ogólnego posłuszeństwa oraz przeprowadził krótki pokaz umiejętności psa służbowego.

                   Zajęcia zorganizowane zostały w szkołach podstawowych w Chwarstnicy, Żabnicy, Radziszewie i Gryfinie, zespole szkół w Gardnie, w przedszkolu i warsztatach terapii zajęciowej w Gryfinie. Łącznie w spotkaniach ze strażnikami miejskimi i granicznymi wzięło udział ponad 400 dzieci z wychowawcami. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały promocyjne i informacyjne związane z poruszana tematyką.

                   Słowa uznania kierujemy o Pani Alicji Kubiak ze Straży Miejskiej w Gryfinie i Pani chor. SG Elżbiety Adamus z PSG w Szczecinie za przygotowanie i prowadzenie ciekawych i interesujących zajęć, które z pewnością przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa wśród najmłodszych.
do góry