Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Delegacja z Bośni i Hercegowiny w PNCW - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Delegacja z Bośni i Hercegowiny w PNCW

16.11.2010

W dniu 16.11.2010 r. w Polsko – Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku (PNCW) gościła delegacja z Bośni i Hercegowiny (BiH) z wizyta studyjną . Delegacja reprezentowana była przez przedstawicieli: - Ministerstwa Sprawiedliwości z Prokuratorem Generalnym BiH na czele, - Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w osobie Dyrektora Policji BiH, Dyrektora Policji Granicznej, Dyrektora Urzędu ds. Cudzoziemców, a także Dyrektorów Dystryktów BiH,                                                       - Dyrektora Policji przy MSW Republiki Serbskiej

W dniu 16.11.2010 r. w Polsko – Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku (PNCW) gościła delegacja z Bośni i Hercegowiny (BiH) z wizyta studyjną . Delegacja reprezentowana była przez przedstawicieli:

- Ministerstwa Sprawiedliwości z Prokuratorem Generalnym BiH na czele,

- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w osobie Dyrektora Policji BiH, Dyrektora Policji Granicznej, Dyrektora Urzędu ds. Cudzoziemców, a także Dyrektorów Dystryktów BiH,

                                                      - Dyrektora Policji przy MSW Republiki Serbskiej

- Oficera Łącznikowego przy Ambasadzie RFN w Zagrzebiu,


- Attache Ambasady USA w Sarajewie,

- Amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości,

- Europejskiej Misji Policyjnej w BiHCelem wizyty było zapoznanie się z modelem i zasadami funkcjonowania PNCW jako przykładu współpracy transgranicznej. W Świecku takie wizyty wysokiej rangi przedstawicieli różnych państw mają miejsce kilkanaście razy w roku. Zdarza się, że w jednym miesiącu nawet kilka delegacji zagranicznych przygląda się pracy funkcjonariuszy i pracowników Centrum Współpracy, często po to, by nasze doświadczenia zastosować w podobnych centrach w swoich krajach. To tu przy wspólnym stole działa kilka służb razem. Straż Graniczna koordynuje działania polskiej strony, a Policja Landowa Niemiec strony niemieckiej. W ramach centrum wspólnie działają polscy policjanci, służba celna i funkcjonariusze Straży Granicznej, oraz niemiecka Policja Landowa, Policja Federalna i służba celna. Dzięki ich pracy szybkość przepływu informacji pomiędzy służbami została skrócona do minimum, błyskawicznie przekazywane informacje pozwalają na efektywne prowadzenie działań.

do góry