Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Ćwiczenia antyterrorystów - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Ćwiczenia antyterrorystów

19.05.2011

17 maja br. w Lubieszynie funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie uczestniczyli w ćwiczeniach, których tematem była „Organizacja i prowadzenie działań policyjnych oraz współdziałanie z podmiotami pozapolicyjnymi w sytuacji uprowadzenia autobusu, a także prowadzenie pościgu transgranicznego w warunkach występowania zagrożenia użycia broni". Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie współpracując z policją niemiecką przeprowadzili ćwiczenia, które rozpoczęły się na terenie Niemiec a punkt kulminacyjny i finalizacja przedsięwzięcia miała miejsce po stronie polskiej w rejonie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie.

17 maja br. w Lubieszynie funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie uczestniczyli w ćwiczeniach, których tematem była „Organizacja i prowadzenie działań policyjnych oraz współdziałanie z podmiotami pozapolicyjnymi w sytuacji uprowadzenia autobusu, a także prowadzenie pościgu transgranicznego w warunkach występowania zagrożenia użycia broni". Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie współpracując z policją niemiecką przeprowadzili ćwiczenia, które rozpoczęły się na terenie Niemiec a punkt kulminacyjny i finalizacja przedsięwzięcia miała miejsce po stronie polskiej w rejonie byłego przejścia granicznego w Lubieszynie.
Działania służb obserwowali min. Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Wojciech Olbryś, a także przedstawiciele: garnizonu zachodniopomorskiego, Sztabu Kryzysowego, Placówki Straży Granicznej w Szczecinie, Państwowej Straży Pożarnej i Ratownictwa Medycznego.
Scenariusz ćwiczeń był następujący. Autokar przewożący piłkarzy z Niemiec do Szczecina podczas postoju w miejscowości Loecknitz został uprowadzony przez uzbrojonych i zamaskowanych porywaczy, którzy sterroryzowali kierowcę i sportowców. Zdarzenie to zauważył jeden z piłkarzy znajdujący się w pewnej odległości od autobusu. Bezzwłocznie powiadomił o tym policję niemiecką, która monitorując rozwój sytuacji powiadomiła stronę polską. Porywacze zażądali bezproblemowego dojazdu do lotnisko w Goleniowie, bo tam miał czekać na nich samolot. Jednak autokar, którym się poruszali popsuł się w Lubiszynie, chwilę po przekroczeniu granicy. Terroryści żądają podstawienia sprawnego autokaru. Niecierpliwość i narastająca agresja napastników, którzy zagrozili śmiercią uprowadzonych, oddają strzały z broni. Wówczas Policja podejmuje decyzję o siłowym odbiciu zakładników. Interwencja antyterrorystów, kończy się pełnym sukcesem dochodzi do zatrzymania sprawców i uwolnienia porwanych. Następnie do akcji przystąpił funkcjonariusz Straży Granicznej przewodnik psa służbowego wyszkolonego do wyszukiwania materiałów wybuchowych w celu potwierdzenia lub wykluczenia zamachu bombowego. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń, było doskonalenie umiejętności policjantów, współdziałanie różnych służb i przepływ informacji pomiędzy służbami z Niemiec i z Polski.Autorzy zdjęć: kpt. SG Artur Grzeliński oraz chor. SG Elżbieta Adamus
do góry