Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 3. Konferencja Graniczna w Collegium Polonicum - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

3. Konferencja Graniczna w Collegium Polonicum

09.11.2011

8 listopada 2011r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyła się 3. Konferencja Graniczna (zorganizowana przez niemiecką Policję Landową), na której spotkali się przedstawiciele dwudziestu urzędów z polskich i niemieckich służb granicznych, policyjnych i celnych. Tematem spotkania była współpraca pomiędzy partnerami po dwóch stronach granicy w różnych płaszczyznach. Ze strony polskiej udział wzięli kierownicy jednostek organizacyjnych Policji i Izby Celnej z trzech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej jako jedyny Oddział Straży Granicznej na tym terenie, reprezentowany był przez Komendanta NoOSG płk SG Michała Koguta oraz jego zastępcę mjr. SG Waldemara Hołodniuka. W warsztatach prasowo - informacyjnych udział wzięła rzecznik komendanta NoOSG mł.chor. SG Anna Galon.

8 listopada 2011r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbyła się 3. Konferencja Graniczna (zorganizowana przez niemiecką Policję Landową), na której spotkali się przedstawiciele dwudziestu urzędów z polskich i niemieckich służb granicznych, policyjnych i celnych. Tematem spotkania była współpraca pomiędzy partnerami po dwóch stronach granicy w różnych płaszczyznach. Ze strony polskiej udział wzięli kierownicy jednostek organizacyjnych Policji i Izby Celnej z trzech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Nadodrzański Oddział Straży Granicznej jako jedyny Oddział Straży Granicznej na tym terenie, reprezentowany był przez Komendanta NoOSG płk SG Michała Koguta oraz jego zastępcę mjr. SG Waldemara Hołodniuka. W warsztatach prasowo - informacyjnych udział wzięła rzecznik komendanta NoOSG mł.chor. SG Anna Galon.

Podczas kilkugodzinnych obrad kierownicy jednostek organizacyjnych rozmawiali o zjawiskach związanych z przestępczością przygraniczną oraz metod używanych do ich zwalczania, a przede wszystkim o znaczeniu współpracy międzynarodowej dla efektywności podejmowanych działań.
Ponadto w dwóch grupach odbyły się warsztaty panelowe (z zakresu prewencji kryminalnej oraz pracy prasowo - informacyjnej), podczas których podsumowano dotychczasową współpracę i wysunięto propozycje działań, które mogłyby jeszcze ją ulepszyć.
W ramach konferencji stworzona kilka stoisk informacyjnych, w tym stoisko Polsko - Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku.
 
zdjęcia KWP Gorzów Wlkp.
do góry