Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Polsko - niemieckie rozwiązania na czas EURO 2012 - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Polsko - niemieckie rozwiązania na czas EURO 2012

23.05.2012

22 maja 2012 w siedzibie Inspekcji Policji Federalnej Niemiec we Frankfurcie n/Odrą odbyło się kolejne spotkanie pomiędzy Strażą Graniczną i Policją Federalna Niemiec w związku z mistrzostwami EURO 2012. Podczas spotkania omówiono m.in. szczegóły przywracania kontroli granicznej na granicach wewnętrznych UE po stronie Polski. Zwrócono uwagę na szybkość i wiarygodność przekazywania informacji odnośnie grup niebezpiecznych kibiców, chcących przekroczyć granicę polsko-niemiecką. Poruszono temat przekazywania osób. Strona niemiecka zapewniła, że będzie przyjmować osoby wydalane z Polski bez zbędnych formalności. Ponadto przedstawiciele Policji Federalnej zadeklarowali szeroko pojętą pomoc i współpracę podczas trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w Polsce i na Ukrainie.

22 maja 2012 w siedzibie Inspekcji Policji Federalnej Niemiec we Frankfurcie n/Odrą odbyło się kolejne spotkanie pomiędzy Strażą Graniczną i Policją Federalna Niemiec w związku z mistrzostwami EURO 2012. Podczas spotkania omówiono m.in. szczegóły przywracania kontroli granicznej na granicach wewnętrznych UE po stronie Polski. Zwrócono uwagę na szybkość i wiarygodność przekazywania informacji odnośnie grup niebezpiecznych kibiców, chcących przekroczyć granicę polsko-niemiecką. Poruszono temat przekazywania osób. Strona niemiecka zapewniła, że będzie przyjmować osoby wydalane z Polski bez zbędnych formalności. Ponadto przedstawiciele Policji Federalnej zadeklarowali szeroko pojętą pomoc i współpracę podczas trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w Polsce i na Ukrainie.

Stronę RFN reprezentowali: przedstawiciele Dyrekcji policji Federalnej w Berlinie, Prezydium Policji Federalnej w Poczdamie. Stronę RP reprezentowali: Dyrektor ZG ppłk SG Piotr Patla, Dyrektor Szef Sztabu płk SG Mariusz Kazimierczak, Z-ca Komendanta NoOSG ppłk SG Piotr Perszke, Naczelnik Wydziału Granicznego mjr SG Jarosław Żaguń i Naczelnik Wydziału ds. Cudzoziemców mjr SG Krzysztof Damuć.

do góry