Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Półroczne podsumowanie działalności wspólnych polsko - niemieckich placówek granicznych - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Półroczne podsumowanie działalności wspólnych polsko - niemieckich placówek granicznych

21.09.2012

20 września 2012r. w Ludwigsdorfie koordynatorzy pilotażowego projektu wspólnych polsko – niemieckich placówek granicznych z mieszaną obsadą podsumowali półroczne ich funkcjonowanie. Na spotkaniu obecni byli ppłk SG Piotr Perszke – Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej (NoOSG), Michael Peter Kessow – Viceprezydent Dyrekcji Policji Federalnej Niemiec w Berlinie, Komendanci Placówek Straży Granicznej ze Świecka i Zgorzelca, Kierownicy Inspekcji BPol z Frankfurtu n. Odrą i z Ludwigsdorfu oraz Naczelnicy Wydziałów Granicznych NoOSG i Dyrekcji BPol w Berlinie. Pomysł wprowadzenia wspólnych placówek w najbardziej newralgicznych miejscach polsko – niemieckiej granicy - Frankfurt (O)/ Świecko i Ludwigsdorf/Zgorzelec - okazał się bardzo dobrym rozwiązaniem. W ciągu minionego półrocza funkcjonariusze z obu tych placówek podjęli 439 służb patrolowych na terenach przygranicznych. W ich wyniku zatrzymano 212 cudzoziemców oraz odnotowano 73 trafienia w bazach danych. Ponadto funkcjonariusze ujawnili kradzione samochody o wartości 480 000 zł. Większość zatrzymań wiązała się z nielegalnym pobytem i przekraczaniem granicy przy użyciu wyłudzonych wiz i sfałszowanych dokumentów.

20 września 2012r. w Ludwigsdorfie koordynatorzy pilotażowego projektu wspólnych polsko – niemieckich placówek granicznych z mieszaną obsadą podsumowali półroczne ich funkcjonowanie. Na spotkaniu obecni byli ppłk SG Piotr Perszke – Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej (NoOSG), Michael Peter Kessow – Viceprezydent Dyrekcji Policji Federalnej Niemiec w Berlinie, Komendanci Placówek Straży Granicznej ze Świecka i Zgorzelca, Kierownicy Inspekcji BPol z Frankfurtu n. Odrą i z Ludwigsdorfu oraz Naczelnicy Wydziałów Granicznych NoOSG i Dyrekcji BPol w Berlinie. Pomysł wprowadzenia wspólnych placówek w najbardziej newralgicznych miejscach polsko – niemieckiej granicy - Frankfurt (O)/ Świecko i Ludwigsdorf/Zgorzelec - okazał się bardzo dobrym rozwiązaniem.

W ciągu minionego półrocza funkcjonariusze z obu tych placówek podjęli 439 służb patrolowych na terenach przygranicznych. W ich wyniku zatrzymano 212 cudzoziemców oraz odnotowano 73 trafienia w bazach danych. Ponadto funkcjonariusze ujawnili kradzione samochody o wartości 480 000 zł. Większość zatrzymań wiązała się z nielegalnym pobytem i przekraczaniem granicy przy użyciu wyłudzonych wiz i sfałszowanych dokumentów.


Projekt wspólnych polsko – niemieckich placówek opiera się o funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Świecku i w Zgorzelcu oraz o funkcjonariuszy z Inspekcji Policji Federalnej Niemiec z Frankfurtu nad Odrą i Ludwigsdorfu. Łącznie działania w ramach wspólnych placówek pełni 25 funkcjonariuszy polskich i 25 funkcjonariuszy niemieckich. Wszyscy posługują się dwoma językami, co ułatwia kontakt przy wykonywaniu zadań po drugiej stronie granicy. Patrole zawsze są mieszane niezależnie od miejsca pełnienia służby. Efektywność działalności wspólnych placówek zwiększa bezpośrednia i szybka wymiana informacji. Powstanie takich placówek to dobry krok zwiększający bezpieczeństwo i skuteczność podejmowanych działań na pograniczu.

Projekt pilotażowy rozpoczął się 1 marca br. a 23 kwietnia Ministrowie Spraw Wewnętrznych Polski i Niemiec uroczyście zainaugurowali funkcjonowanie Placówek z mieszaną obsadą. Projekt ma w założeniu potrwać rok, czyli do końca lutego 2013r.

Wspólne polsko - niemieckie patrole funkcjonują od lat, ale pomysł wspólnych placówek to nowatorska idea związana z realizacją zadań w obrębie wspólnej granicy wewnętrznej Unii Europejskiej.

do góry