Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 5.rocznica utworzenia PNCW - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

5.rocznica utworzenia PNCW

21.12.2012

21 grudnia 2012 r. mija 5.rocznica przystąpienia Polski do układu z Schengen, a zarazem piąta rocznica  utworzenia w Świecku Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych jako środka kompensującego zniesienie kontroli granicznej.Na uroczystych obchodach tych swoistych urodzin zgromadzonych zostało wielu gości ze służb polskich i niemieckich działających w PNCW. Swoją obecnością uroczystość zaszczyciła również Pani dr Martina Weber z Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec. Z ramienia Komendy Głównej Straży Granicznej w Świecku gościliśmy ppłk SG Piotra Patlę i ppłk SG Sławomira Markowskiego z Zarządu Granicznego. Uroczystość ta była również okazją do przekazania koordynacji służb polskich z rąk Służby Celnej dla Straży Granicznej oraz do podpisania porozumienia pomiędzy KWP w Łodzi a Policją Landową Brandenburgii. Uroczystości towarzyszył kwintet klarnetowy Orkiestry Policji Landowej Brandenburgii.Koordynatorzy PNCW usłyszeli dziś wiele życzeń i gratulacji za osiągnięte dotychczas wyniki. Przez minione pięć lat PNCW odpowiedziało na niemalże 80 000 zapytań. Spraw przez nie podejmowanych było znacznie więcej. Świadczy to o użyteczności Centrum i potrzebie rozwijania mu podobnych.

21 grudnia 2012 r. mija 5.rocznica przystąpienia Polski do układu z Schengen, a zarazem piąta rocznica  utworzenia w Świecku Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych jako środka kompensującego zniesienie kontroli granicznej.
Na uroczystych obchodach tych swoistych urodzin zgromadzonych zostało wielu gości ze służb polskich i niemieckich działających w PNCW. Swoją obecnością uroczystość zaszczyciła również Pani dr Martina Weber z Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec. Z ramienia Komendy Głównej Straży Granicznej w Świecku gościliśmy ppłk SG Piotra Patlę i ppłk SG Sławomira Markowskiego z Zarządu Granicznego. Uroczystość ta była również okazją do przekazania koordynacji służb polskich z rąk Służby Celnej dla Straży Granicznej oraz do podpisania porozumienia pomiędzy KWP w Łodzi a Policją Landową Brandenburgii. Uroczystości towarzyszył kwintet klarnetowy Orkiestry Policji Landowej Brandenburgii.

Koordynatorzy PNCW usłyszeli dziś wiele życzeń i gratulacji za osiągnięte dotychczas wyniki. Przez minione pięć lat PNCW odpowiedziało na niemalże 80 000 zapytań. Spraw przez nie podejmowanych było znacznie więcej. Świadczy to o użyteczności Centrum i potrzebie rozwijania mu podobnych.


Centrum zostało oficjalnie otwarte w dniu 21 grudnia 2007 roku przez ówczesnych ministrów Spraw Wewnętrznych Polski – Grzegorza Schetynę i Niemiec - Wolfganga Schäuble. Powstało na mocy polsko - niemieckiej umowy międzyrządowej i miało za zadanie zrekompensowanie zniesienia kontroli granicznych w strefie Schengen. Prosta idea centrum zakładała, że pracujące przy jednym stole służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo po stronie niemieckiej i polskiej będą o wiele bardziej skuteczne niż odrębnie działające poszczególne formacje w obu państwach. Jak powiedział wtedy podczas otwarcia centrum minister Schäuble: „Zjednoczonej Europie nie są potrzebne granice, zjednoczonej Europie są potrzebne sprawnie działające służby”. I od tego się zaczęło, bo centrum w Świecku było tym, które zaczęło działać jako pierwsze w Polsce, i to do Świecka przyjeżdżają delegacje z całego świata, szukając sprawdzonych rozwiązań.


do góry