Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Dyrektorzy trzech Izb Celnych w NoOSG - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Dyrektorzy trzech Izb Celnych w NoOSG

07.11.2013

7 listopada br. w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się spotkanie z Dyrektorami Izb Celnych z Poznania, Rzepina i Wrocławia. Takie spotkania mają miejsce co najmniej raz w roku i dotyczą szeroko rozumianej współpracy. Zważając na termin przypadający jednocześnie w przededniu tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej, również kwestia zapewnienia bezpieczeństwa państwa w nadchodzącym okresie była poruszana. Podczas wizyty porównywano system szkolenia funkcjonariuszy oraz związane z nim plany na przyszłość. Dyrektorzy w towarzystwie Zastępcy Komendanta NoOSG ppłk. SG Tomasza Michalskiego i Naczelnika Wydziału Granicznego mjr. SG Jarosława Żagunia, zwiedzili Komendę Oddziału, a w tym strzelnicę, na której odbywało się strzelanie treningowe Sekcji Realizacji WTO.

7 listopada br. w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się spotkanie z Dyrektorami Izb Celnych z Poznania, Rzepina i Wrocławia. Takie spotkania mają miejsce co najmniej raz w roku i dotyczą szeroko rozumianej współpracy. Zważając na termin przypadający jednocześnie w przededniu tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej, również kwestia zapewnienia bezpieczeństwa państwa w nadchodzącym okresie była poruszana. Podczas wizyty porównywano system szkolenia funkcjonariuszy oraz związane z nim plany na przyszłość. Dyrektorzy w towarzystwie Zastępcy Komendanta NoOSG ppłk. SG Tomasza Michalskiego i Naczelnika Wydziału Granicznego mjr. SG Jarosława Żagunia, zwiedzili Komendę Oddziału, a w tym strzelnicę, na której odbywało się strzelanie treningowe Sekcji Realizacji WTO.

do góry