Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Uczniowie klasy mundurowej w PNCW - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Uczniowie klasy mundurowej w PNCW

03.03.2014

03.03.2014r. z wizytą do Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy w Świecku przybyła grupa młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku. Nauka w liceum obejmuje przedmioty z zakresu kształcenia wojskowego, policyjnego i strażackiego. Uczniów zapoznano ze strukturą i zadaniami jednostki. Największe wrażenie wywarły informacje na temat koordynacji pościgów transgranicznych i współdziałanie ze stroną niemiecką w przypadku przejazdu przez granicę uczestników imprez masowych . Ze względu na duże zainteresowanie ze strony uczniów, opiekun grupy zapowiedział się z wizytą kolejnych klas, w ramach zajęć praktycznego poznawania współpracy służb mundurowych na szczeblu międzynarodowym. Funkcjonariusze Centrum Współpracy wyrazili chęć podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi uczniami szkoły.

03.03.2014r. z wizytą do Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy w Świecku przybyła grupa młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku. Nauka w liceum obejmuje przedmioty z zakresu kształcenia wojskowego, policyjnego i strażackiego. Uczniów zapoznano ze strukturą i zadaniami jednostki. Największe wrażenie wywarły informacje na temat koordynacji pościgów transgranicznych i współdziałanie ze stroną niemiecką w przypadku przejazdu przez granicę uczestników imprez masowych . Ze względu na duże zainteresowanie ze strony uczniów, opiekun grupy zapowiedział się z wizytą kolejnych klas, w ramach zajęć praktycznego poznawania współpracy służb mundurowych na szczeblu międzynarodowym. Funkcjonariusze Centrum Współpracy wyrazili chęć podzielenia się wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi uczniami szkoły.

do góry