Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Konferencja w Dolnosląskim Urzędzie Wojewódzkim - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Konferencja w Dolnosląskim Urzędzie Wojewódzkim

03.06.2014

W dniach 28-29 maja 2014 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja zorganizowana przez Wojewodę Dolnośląskiego pt.: „Swoboda przemieszczania się osób fundamentem UE”. Spotkanie zrealizowano w ramach projektu pn.: „Know-how służb Wojewody Dolnośląskiego gwarancją szczelności granic zewnętrznych UE”.

W dniach 28-29 maja 2014 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja zorganizowana przez Wojewodę Dolnośląskiego pt.: „Swoboda przemieszczania się osób fundamentem UE”. Spotkanie zrealizowano w ramach projektu pn.: „Know-how służb Wojewody Dolnośląskiego gwarancją szczelności granic zewnętrznych UE”.
Uczestnikami konferencji byli m.in. przedstawiciele Urzędów do Spraw Cudzoziemców z Polski i Niemiec oraz urzędnicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej reprezentowali: ppłk SG Artur Maliński – komendant PSG we Wrocławiu – Strachowicach, ppłk SG Władysław Paturej – komendant PSG w Jeleniej Górze, ppłk SG Adam Pawlus – komendant PSG w Legnicy, ppłk SG Andrzej Torbicz – komendant PSG w Zgorzelcu oraz mjr SG Dariusz Matusiak – zastępca komendanta PSG w Kłodzku. 
W czasie obrad uczestnicy konferencji wymienili się wiedzą oraz doświadczeniami z zakresu przekraczania przez cudzoziemców granic zewnętrznych UE, a także przemieszczania się między państwami Schengen.
do góry