Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Rocznica wybuchu II wojny światowej - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Rocznica wybuchu II wojny światowej

02.09.2010

Jak co roku 1 września kieruje myśli wszystkich Polaków do tragicznych wydarzeń, które rozpoczęły II wojnę światową. W Szczecinie hołd ofiarom złożyli przedstawiciele władz miasta, kombatanci, delegacje służb mundurowych i mieszkańcy. Na Cmentarzu Centralnym wspominano wydarzenia pierwszych dni wojny, ofiary i poległych. Przemawiający podkreślali ogromną wartość, jaką jest pokój płynący z międzyludzkiego zrozumienia i uczciwej współpracy międzynarodowej. Weteranom walk dziękowano za ich patriotyzm, wyniesiony z domu rodzinnego i środowiska, który mobilizował do obrony ojczyzny. Na zakończenie w asyście kompanii honorowych wojska i policji złożono kwiaty pod obeliskiem Bohaterom Września 1939.

Jak co roku 1 września kieruje myśli wszystkich Polaków do tragicznych wydarzeń, które rozpoczęły II wojnę światową. W Szczecinie hołd ofiarom złożyli przedstawiciele władz miasta, kombatanci, delegacje służb mundurowych i mieszkańcy. Na Cmentarzu Centralnym wspominano wydarzenia pierwszych dni wojny, ofiary i poległych. Przemawiający podkreślali ogromną wartość, jaką jest pokój płynący z międzyludzkiego zrozumienia i uczciwej współpracy międzynarodowej. Weteranom walk dziękowano za ich patriotyzm, wyniesiony z domu rodzinnego i środowiska, który mobilizował do obrony ojczyzny. Na zakończenie w asyście kompanii honorowych wojska i policji złożono kwiaty pod obeliskiem Bohaterom Września 1939.do góry