Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Pożegnanie z Placówką i mundurem - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Pożegnanie z Placówką i mundurem

03.03.2011

W piątek 25.02.2011 r. funkcjonariusze Placówki SG w Szczecinie pożegnali odchodzącego na emeryturę Komendanta – ppłk. SG Jarosława Burbę. „Po wielu latach służby, która była dla mnie wyzwaniem, zaszczytem i spełnieniem, w różnych jednostkach organizacyjnych Pomorskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG, czas na zmianę w moim życiu” – powiedział odchodzący Komendant Placówki. „Dziękuję za współpracę, wsparcie i profesjonalizm, a także za życzliwość i wieloraką pomoc w wykonywaniu zadań na wszystkich etapach mojej służbowej drogi” – dodał.

W piątek 25.02.2011 r. funkcjonariusze Placówki SG w Szczecinie pożegnali odchodzącego na emeryturę Komendanta – ppłk. SG Jarosława Burbę. „Po wielu latach służby, która była dla mnie wyzwaniem, zaszczytem i spełnieniem, w różnych jednostkach organizacyjnych Pomorskiego i Nadodrzańskiego Oddziału SG, czas na zmianę w moim życiu” – powiedział odchodzący Komendant Placówki. „Dziękuję za współpracę, wsparcie i profesjonalizm, a także za życzliwość i wieloraką pomoc w wykonywaniu zadań na wszystkich etapach mojej służbowej drogi” – dodał.

Obecny na uroczystości Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej – płk SG Jarosław Frączyk podziękował ppłk. Burbie za wzorową służbę i wręczył na pamiątkę list gratulacyjny oraz pamiątkową, oficerską szablę.

W pożegnaniu wzięło udział wielu przedstawicieli służb mundurowych i samorządów lokalnych, którzy współpracowali z odchodzącym Komendantem Placówki. Wszyscy w swoich wystąpieniach podkreślali zaangażowanie, otwartość i inicjatywę ppłk. Burby w kontaktach służbowych. Wielu wskazywało także na przyjacielskie relacje jakie zawiązały się podczas współpracy.

Dziękujemy ppłk. SG Jarosławowi Burbie za służbę w Wydziale Granicznym, Strażnicy SG w Nowym Warpnie – Karsznie, Placówce SG w Trzebieży, w Lubieszynie i w Szczecinie. W nowej rzeczywistości życzymy Panu Jarosławowi zdrowia, pogody ducha, realizacji wszelkich planów i marzeń oraz zasłużonego odpoczynku w gronie najbliższych.

Obowiązki Komendanta Placówki SG w Szczecinie objął zgodnie z rozkazem Komendanta NoOSG – mjr SG Zbigniew Włodarczyk.


do góry