Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Szkolenie dla pracodawców zorganizowane przez Straż Graniczną - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Szkolenie dla pracodawców zorganizowane przez Straż Graniczną

22.06.2011

W dniu 17.06.2011r w Placówce Straży Granicznej w Świecku odbyła się niezwykła prezentacja. Funkcjonariusze tej Placówki Nadodrzańskiego Oddziału SG, w formie wykładu, przedstawili zaproszonym pracodawcom przepisy prawa związane z zatrudnieniem cudzoziemców. Frekwencja dopisała i większość zaproszonych przedstawicieli firm przyjechało. Straż Graniczna ma prawo nie tylko sprawdzać legalność pobytu cudzoziemców na terenie zakładu pracy, lecz również legalność ich zatrudniania. Pracodawcy między innymi dowiedzieli się jaka dokumentacja podlega kontroli przez Straż Graniczną i jakie mogą grozić kary za niedopełnienie formalności. Liczymy na to, że porady jakie udzielili funkcjonariusze okażą się pomocne pracodawcom, którzy zatrudniają pracowników z poza naszego kraju.

W dniu 17.06.2011r w Placówce Straży Granicznej w Świecku odbyła się niezwykła prezentacja. Funkcjonariusze tej Placówki Nadodrzańskiego Oddziału SG, w formie wykładu, przedstawili zaproszonym pracodawcom przepisy prawa związane z zatrudnieniem cudzoziemców. Frekwencja dopisała i większość zaproszonych przedstawicieli firm przyjechało. Straż Graniczna ma prawo nie tylko sprawdzać legalność pobytu cudzoziemców na terenie zakładu pracy, lecz również legalność ich zatrudniania. Pracodawcy między innymi dowiedzieli się jaka dokumentacja podlega kontroli przez Straż Graniczną i jakie mogą grozić kary za niedopełnienie formalności. Liczymy na to, że porady jakie udzielili funkcjonariusze okażą się pomocne pracodawcom, którzy zatrudniają pracowników z poza naszego kraju.

Polska była kiedyś krajem tranzytowym, lecz już od wielu lat staje się dla wielu grup cudzoziemców krajem docelowym. Pracodawcy w dobie coraz większej konkurencji i uniknięcia bankructwa szukają obniżenia kosztów. Często wiąże się to właśnie z wysokością płacy za daną pracę. Jeżeli jest ona zbyt niska to Polacy nie zawsze chcą ją wykonywać, a pracodawca zmuszony jest zapraszać pracowników z poza terytorium Polski. Cudzoziemcy pełnią więc ważną społecznie funkcję, lecz powinni być legalnie zatrudniani, a podatki odprowadzane do skarbu państwa. Szara strefa zatrudniania cudzoziemców "na czarno" powinna odejść jak najszybciej w zapomnienie.


do góry