Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Placówka Straży Granicznej w Tuplicach - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Placówka Straży Granicznej w Tuplicach

31.01.2012

1 lutego 2012r. w związku ze zmianą siedziby i w efekcie zniesieniem Placówki Straży Granicznej w Olszynie powstanie nowa placówka Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej - w Tuplicach.Dotychczas (od początku 2003 roku) budynek Straży Granicznej przy ul. Świerczewskiego 1 w Tuplicach był włączony w struktury Placówki SG w Olszynie, która miała swoją siedzibę w byłym przejściu granicznym o tej samej nazwie. Od kilku lat mieścił się tam jeden z pionów Placówki w Olszynie, pomieszczenia dla osób zatrzymanych oraz magazyny depozytowe.

1 lutego 2012r. w związku ze zmianą siedziby i w efekcie zniesieniem Placówki Straży Granicznej w Olszynie powstanie nowa placówka Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej - w Tuplicach.
Dotychczas (od początku 2003 roku) budynek Straży Granicznej przy ul. Świerczewskiego 1 w Tuplicach był włączony w struktury Placówki SG w Olszynie, która miała swoją siedzibę w byłym przejściu granicznym o tej samej nazwie. Od kilku lat mieścił się tam jeden z pionów Placówki w Olszynie, pomieszczenia dla osób zatrzymanych oraz magazyny depozytowe.

W wyniku zmian związanych z planowaną przebudową drogi w okolicach byłego przejścia powstała konieczność przeniesienia siedziby do Tuplic. Ponadto odsunięcie Placówki od linii granicy wewnętrznej pokrywa się z koncepcją modernizacji Straży Granicznej w związku z przystąpieniem Polski do pełnej realizacji dorobku Schengen. W rezultacie Placówka zmieniła swoją nazwę i siedzibę, a jej struktura uległa nieznacznej zmianie.

W nowej Placówce służyć będzie i pracować 90 osób - wszyscy to dotychczasowi funkcjonariusze i pracownicy cywilni Placówki w Olszynie. Komendantem Placówki w Tuplicach został dotychczasowy Komendant PSG w Olszynie - mjr SG Lesław Siwka. Nowa siedziba ma za zadanie usprawnienie funkcjonowania Placówki.

Zasięg jej działania będzie taki jak PSG w Olszynie, czyli obejmie pięć powiatów województwa lubuskiego: żarski, żagański, nowosolski, wschowski oraz część powiatu zielonogórskiego z gminą Nowogród Bobrzański.

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej funkcjonuje w oparciu o 10 placówek. Część z nich, w tym Placówka w Tuplicach, jest rozmieszczonych wzdłuż 505 km zachodniej granicy od Trójstyku po Szczecin. Cztery z naszych placówek mają w swym zasięgu granicę zewnętrzną Unii Europejskiej (trzy lotnicze i jedna w porcie morskim w Szczecinie).

do góry