Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Odprawa roczna kadry kierowniczej NoOSG - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Odprawa roczna kadry kierowniczej NoOSG

01.02.2013

1 lutego br. w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się roczna odprawa kadry kierowniczej Oddziału, w której uczestniczył Komendant Główny Straży Granicznej gen.bryg. SG Dominik Tracz. W odprawie wzięli udział: Komendant NoOSG płk SG Michał Kogut wraz z zastępcami, komendanci placówek NoOSG, naczelnicy wydziałów i kierownicy komórek organizacyjnych oraz przedstawiciele związków zawodowych.Roczna odprawa kadry kierowniczej ma na celu analizę przeprowadzonych czynności służbowych w roku minionym i postawienie nowych zadań na rok kolejny 2013 - opartych na wytycznych Komendanta Głównego Straży Granicznej. W swoim wystąpieniu Komendant Główny Straży Granicznej gen.bryg. SG Dominik Tracz wyraził zadowolenie z wysokiego poziomu realizowanych zadań i osiąganych wyników w służbie przez funkcjonariuszy i pracowników Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

1 lutego br. w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się roczna odprawa kadry kierowniczej Oddziału, w której uczestniczył Komendant Główny Straży Granicznej gen.bryg. SG Dominik Tracz.
W odprawie wzięli udział: Komendant NoOSG płk SG Michał Kogut wraz z zastępcami, komendanci placówek NoOSG, naczelnicy wydziałów i kierownicy komórek organizacyjnych oraz przedstawiciele związków zawodowych.
Roczna odprawa kadry kierowniczej ma na celu analizę przeprowadzonych czynności służbowych w roku minionym i postawienie nowych zadań na rok kolejny 2013 - opartych na wytycznych Komendanta Głównego Straży Granicznej. W swoim wystąpieniu Komendant Główny Straży Granicznej gen.bryg. SG Dominik Tracz wyraził zadowolenie z wysokiego poziomu realizowanych zadań i osiąganych wyników w służbie przez funkcjonariuszy i pracowników Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
do góry