Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Uroczyste pożegnanie ze sztandarem - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Uroczyste pożegnanie ze sztandarem

22.02.2013

21 lutego 2013r. nastąpiło uroczyste pożegnanie ze sztandarem odchodzących ze słuzby z dniem 22 lutego br. funkcjonariuszy, w tym Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Michała Koguta oraz dwóch zastępców płk SG Wiesława Rokickiego i ppłk SG Piotra Perszke. Na uroczystości obecny był Komendant Główny Straży Granicznej gen.bryg. SG Dominik Tracz, włodarze ziemi lubuskiej, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i wielu innych gości. Było wiele podziękowań za okres pełnionej służby, trud w nią włożony i zaangażowanie oraz życzeń. Do czasu powołania nowego Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej obowiązki na tym stanowisku pełnił będzie nowo powołany zastępca do spraw logistycznych płk SG Andrzej Kamiński. Na stanowisko zastępcy do spraw granicznych mianowano ppłk SG Tomasza Michalskiego.

21 lutego 2013r. nastąpiło uroczyste pożegnanie ze sztandarem odchodzących ze słuzby z dniem 22 lutego br. funkcjonariuszy, w tym Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Michała Koguta oraz dwóch zastępców płk SG Wiesława Rokickiego i ppłk SG Piotra Perszke. Na uroczystości obecny był Komendant Główny Straży Granicznej gen.bryg. SG Dominik Tracz, włodarze ziemi lubuskiej, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i wielu innych gości. Było wiele podziękowań za okres pełnionej służby, trud w nią włożony i zaangażowanie oraz życzeń.

Do czasu powołania nowego Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej obowiązki na tym stanowisku pełnił będzie nowo powołany zastępca do spraw logistycznych płk SG Andrzej Kamiński. Na stanowisko zastępcy do spraw granicznych mianowano ppłk SG Tomasza Michalskiego.

Życiorysy służbowe odchodzących i zastępujących ich Komendantów:

płk SG Michał Kogut (lat 52) służy w Straży Granicznej od 1 lutego 1992 roku, ale służbę swą rozpoczął w Wojsku Polskim 31.07.1980 roku. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również Wyższy Kurs Obronny na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Jego kariera w Straży Granicznej przebiegała wielostopniowo od stanowiska specjalisty przez kierownika sekcji i naczelnika Wydziału Techniki i Zaopatrzenia po stanowisko Zastępcy Komendanta do spraw logistycznych najpierw w Lubuskim, a potem w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej , które pełnił od 1 czerwca 1998r. do 11 kwietnia 2011r., kiedy to przejął obowiązki Komendanta NoOSG. Odznaczony złotym, srebrnym i złotym krzyżem zasługi, złotym, srebrnym i brązowym medalem za zasługi dla obronności kraju, srebrnym medalem za zasługi dla Straży Granicznej, odznaką Straży Granicznej,

płk SG Wiesław Rokicki (lat 54) ukończył studia na Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na Wydziale Mechanicznym. Po studiach rozpoczął służbę w Dowództwie Wojsk Ochrony Pogranicza w pionie logistycznym. Po rozformowaniu Wojsk Ochrony Pograniczna kontynuował swą służbę w powołanej do istnienia w miejsce WOP Straży Granicznej obejmując wysokie stanowiska zarówno w Komendzie Głównej jak i w Oddziałach Straży Granicznej jako zastępca Komendanta Pomorskiego OSG, Zastępca Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej, pełnił obowiązki Komendanta a później zastępcy Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, zastępcy Komendanta Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku, od 20.04.2011 r. – Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego OSG ds. logistycznych. Płk SG Wiesław Rokicki ukończył również studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej i bezpieczeństwa międzynarodowego. Odznaczony srebrnym krzyżem zasługi, srebrnym medalem za zasługi dla Straży Granicznej, odznaką SG.

ppłk SG Piotr Perszke (lat 45) rozpoczął swą służbę w 1988 roku jako żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza jednocześnie rozpoczynając studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych w Kętrzynie. Po rozformowaniu Wojsk Ochrony Pograniczna kontynuował służbę w powołanej do istnienia w miejsce WOP Straży Granicznej na stanowiskach od starszego kontrolera w Granicznej Placówce Kontrolnej w Świecku poprzez zastępcę Komendanta Placówki SG w Gubinku, naczelnika Wydziału do spraw Cudzoziemców Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej, do objętego 15 marca 2011 roku stanowiska zastępcy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Odznaczony brązowym krzyżem zasługi, brązowym medal za zasługi dla obronności kraju, odznaką Straży Granicznej.

płk SG Andrzej Kamiński (lat 46) jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie - Wydział Mechaniczny oraz studiów podyplomowych z informatyki na Politechnice Zielonogórskiej. Po studiach służył w Jednostce Wojskowej w Kostrzynie nad Odrą w pionie kwatermistrzowskim i logistycznym. Służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 1999 r. w Lubuskim Oddziale Straży Granicznej kolejno na stanowiskach: Kierownika Sekcji Łączności Specjalnej, Zastępcy Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki, Naczelnika Wydziału Prezydialnego, Rzecznika Prasowego, Naczelnika Wydziału – Kierownika Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Od kwietnia 2011 roku służbę kontynuował w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu na stanowisku zastępcy komendanta. Odznaczony brązowym krzyżem zasługi, brązowym medalem za zasługi dla obronności kraju, brązowym medalem za zasługi dla Straży Granicznej, odznaką Straży Granicznej oraz pamiątkową odznaką Ośrodka.

ppłk SG Tomasz Michalski (lat 41) jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego i studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Straży Granicznej rozpoczął swą służbę w lipcu 1997r. od stanowiska asystenta w Wydziale Ochrony Granicy Państwowej Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej. Od początku związany z pracą operacyjno – rozpoznawczą, a potem dochodzeniowo – śledczą. Po studium oficerskim obejmował kolejne stanowiska w pionie operacyjnym – najpierw specjalisty i starszego specjalisty, potem kierownika sekcji techniki operacyjnej, a od 2005 roku mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Operacyjno Śledczego. Odznaczony brązowym krzyżem zasługi, brązowym medalem za zasługi dla obronności kraju, odznaką Straży Granicznej.


 

do góry