Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej PSG w Szczecinie już w MOSG - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

PSG w Szczecinie już w MOSG

16.10.2013

Część województwa zachodniopomorskiego terytorialnie podległa Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej z dniem 16 października 2013 r. zostaje włączona do zasięgu terytorialnego Morskiego Oddziału SG. Tym samym Morski Oddział Straży Granicznej obejmował będzie całą granicę morską RP, a także od tego dnia województwo zachodniopomorskie w całości będzie w jego zasięgu terytorialnym.16 października w budynku Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie w obecności Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz włodarzy ziem zachodniopomorskich i szefów szczecińskich służb Policji, Izby Celnej, Państwowej Straży pożarnej i ABW, uroczyście przekazano Placówkę Straży Granicznej w Szczecinie z Nadodrzańskiego do Morskiego Oddziału Straży Granicznej. PSG w Szczecinie powstała z dniem 1 października w wyniku połączenia trzech placówek - PSG Szczecin, PSG Szczecin Goleniów oraz PSG Szczecin Port. PSG Szczecin liczy 235 funkcjonariuszy, a jej komendantem jest płk SG Maciej Jędrzejowski. Funkcjonariuszom, którzy nie znaleźli zatrudnienia w szczecińskiej placówce, zaproponowano przeniesienie do innych placówek. Część z funkcjonariuszy na mocy podpisanych porozumień szefów służb kontynuuje służbę w jednostkach policji na terenie woj. zachodniopomorskiego. Dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej to nie koniec reorganizacji i zmian w zasięgu terytorialnym. Za miesiąc, 16 listopada br., do NoOSG włączone zostaną Placówki obecnego Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej. Wówczas NoOSG obejmował będzie swym zasięgiem województwo lubuskie, wielkopolskie i całe dolnośląskie (a nie, jak dotąd, tylko jego dwa powiaty).

Część województwa zachodniopomorskiego terytorialnie podległa Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej z dniem 16 października 2013 r. zostaje włączona do zasięgu terytorialnego Morskiego Oddziału SG. Tym samym Morski Oddział Straży Granicznej obejmował będzie całą granicę morską RP, a także od tego dnia województwo zachodniopomorskie w całości będzie w jego zasięgu terytorialnym.

16 października w budynku Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie w obecności Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz włodarzy ziem zachodniopomorskich i szefów szczecińskich służb Policji, Izby Celnej, Państwowej Straży pożarnej i ABW, uroczyście przekazano Placówkę Straży Granicznej w Szczecinie z Nadodrzańskiego do Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

PSG w Szczecinie powstała z dniem 1 października w wyniku połączenia trzech placówek - PSG Szczecin, PSG Szczecin Goleniów oraz PSG Szczecin Port. PSG Szczecin liczy 235 funkcjonariuszy, a jej komendantem jest płk SG Maciej Jędrzejowski. Funkcjonariuszom, którzy nie znaleźli zatrudnienia w szczecińskiej placówce, zaproponowano przeniesienie do innych placówek. Część z funkcjonariuszy na mocy podpisanych porozumień szefów służb kontynuuje służbę w jednostkach policji na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej to nie koniec reorganizacji i zmian w zasięgu terytorialnym. Za miesiąc, 16 listopada br., do NoOSG włączone zostaną Placówki obecnego Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej. Wówczas NoOSG obejmował będzie swym zasięgiem województwo lubuskie, wielkopolskie i całe dolnośląskie (a nie, jak dotąd, tylko jego dwa powiaty).

Zmiana zasięgów terytorialnych oddziałów to kolejny etap reorganizacji Straży Granicznej. Zgodnie z przyjętą „Koncepcją funkcjonowania SG w latach 2009-2015” zasięgi terytorialne oddziałów będą dostosowane do podziału administracyjnego kraju, z zachowaniem charakteru administracji niezespolonej. Zgodność z podziałem administracyjnym państwa pozwoli na pełną współpracę w ramach instytucji i służb województwa, uprości współpracę z wydziałami spraw obywatelskich i cudzoziemców urzędów wojewódzkich oraz przyspieszy procedury administracyjne, głównie w zakresie kontroli cudzoziemców w obszarze legalności zatrudnienia i pobytu.


do góry