Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Zmiana zasięgu terytorialnego NoOSG - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Zmiana zasięgu terytorialnego NoOSG

14.11.2013

15 listopada 2013 r., zgodnie z zapisami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 6 marca 2013 r., zniesiony został Sudecki Oddział Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. Placówki Straży Granicznej w Kłodzku, Legnicy, Jeleniej Górze i we Wrocławiu-Strachowicach zostaną włączone w struktury Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. Oddział obejmował będzie swym zasięgiem trzy województwa: lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Będzie odpowiadał za ponad 715 km granicy państwowej, w tym 277 km z Republiką Federalną Niemiec i 438 km z Czeską Republiką. Po 15 listopada 2013 r. w Nadodrzańskim Oddziale SG służyć będzie 1340 funkcjonariuszy i 357 pracowników.

15 listopada 2013 r., zgodnie z zapisami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 6 marca 2013 r., zniesiony został Sudecki Oddział Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. Placówki Straży Granicznej w Kłodzku, Legnicy, Jeleniej Górze i we Wrocławiu-Strachowicach zostaną włączone w struktury Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. Oddział obejmował będzie swym zasięgiem trzy województwa: lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Będzie odpowiadał za ponad 715 km granicy państwowej, w tym 277 km z Republiką Federalną Niemiec i 438 km z Czeską Republiką. Po 15 listopada 2013 r. w Nadodrzańskim Oddziale SG służyć będzie 1340 funkcjonariuszy i 357 pracowników.

Zniesienie Oddziału w Kłodzku jest następstwem prowadzonej reorganizacji, która wynika z konieczności dostosowywania formacji do aktualnych zagrożeń po wejściu Polski do strefy Schengen. Należy podkreślić, że zniesienie komendy Oddziału w Kłodzku nie wypłynie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców regionu, współpracę z naszymi partnerami oraz realizację ustawowych zadań przez formację. Straż Graniczna nadal będzie obecna na terenie Ziemi Kłodzkiej, jak również na terenie Dolnego Śląska.

Dziś został także wyprowadzony sztandar Oddziału – symbol tradycji oraz wierności, honoru i męstwa. Tworzy on bardzo ważną kartę w historii naszego Oddziału, dlatego zajmie on zaszczytne miejsce w Sali Tradycji w Placówce Straży Granicznej w Kłodzku. Kiedy w 1992 roku Minister Spraw Wewnętrznych wyraził zgodę na nadanie Sudeckiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Kłodzku imienia Ziemi Kłodzkiej i zezwolił na ustanowienie i używanie sztandaru, Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej niezwłocznie rozpoczął zbiórkę publiczną, z której dochód w całości wykorzystano na wykonanie sztandaru i przygotowanie uroczystości jego wręczenia w dniu 19 września 1992 roku.

W wyniku reorganizacji część pracowników ze znoszonej komendy będzie kontynuowało pracę w NoOSG oraz w innych jednostkach podległych MSW tj. policji i straży pożarnej, blisko 40 osób przeszło na emeryturę, w tym zasiłek przedemerytalny. Z kolei cześć funkcjonariuszy będzie pełniło służbę w placówkach NoOSG (Wrocław-Strachowice, Legnica, Kłodzko, Jelenia Góra), część rozpoczęła służbę w innych oddziałach SG a ponad 30 funkcjonariuszy przeszło na emeryturę.

Sudecki Oddział Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej powstał 22 lata temu na mocy ustawy o Straży Granicznej z dnia 12.10.1990 r. Sowim zasięgiem obejmował prawie całe województwo dolnośląskie (z wyłączeniem powiatu bolesławieckiego i zgorzeleckiego). Z chwilą zniesienia terytorialny zasięg działania przejmie Oddział w Krośnie Odrzańskim. 

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej powstał 1 czerwca 2009 r. w miejsce Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej, co było początkiem reorganizacji na zachodzie kraju. Od początku swego istnienia siedzibę miał w Krośnie Odrzańskim. Po włączeniu wszystkich Placówek Straży Granicznej usytuowanych na Dolnym Śląsku, tj. Placówki w Kłodzku, Jeleniej Górze, Legnicy i we Wrocławiu - Strachowicach, Nadodrzański OSG obejmował będzie swym zasięgiem trzy województwa: lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie. 

Zmiana zasięgów terytorialnych oddziałów to kolejny etap reorganizacji Straży Granicznej. Zgodnie z przyjętą „Koncepcją funkcjonowania SG w latach 2009-2015” zasięgi terytorialne oddziałów będą dostosowane do podziału administracyjnego kraju, z zachowaniem charakteru administracji niezespolonej. Zgodność z podziałem administracyjnym państwa pozwoli na pełną współpracę w ramach instytucji i służb województwa, uprości współpracę z wydziałami spraw obywatelskich i cudzoziemców urzędów wojewódzkich oraz przyspieszy procedury administracyjne, głównie w zakresie kontroli cudzoziemców w obszarze legalności zatrudnienia i pobytu.

 

do góry