Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Funkcjonariusze wiozą Tęczowy Promyk Dzieciom tuż przed Świętami Bożego Narodzenia - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Funkcjonariusze wiozą Tęczowy Promyk Dzieciom tuż przed Świętami Bożego Narodzenia

19.12.2013

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej po raz kolejny działają na rzecz przedświątecznej, charytatywnej akcji "Tęczowy Promyk – Dzieciom". Dzięki Straży Granicznej i hojnym rodzicom warszawskich przedszkolaków wiele dzieci z ubogich rodzin będzie mogła nacieszyć się darami już przed Wigilią.W środę i czwartek (18 i 19 grudnia), jak zawsze od kilku lat, na parę dni przed Świętami Bożego Narodzenia, do Warszawy wyruszyły z Komendy Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim samochody po dary dla najuboższych dzieci z regionów przygranicznych. Przywiezione paczki zostały rozdane poszczególnym placówkom zgodnie z podziałem na adresatów.

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej po raz kolejny działają na rzecz przedświątecznej, charytatywnej akcji "Tęczowy Promyk – Dzieciom". Dzięki Straży Granicznej i hojnym rodzicom warszawskich przedszkolaków wiele dzieci z ubogich rodzin będzie mogła nacieszyć się darami już przed Wigilią.
W środę i czwartek (18 i 19 grudnia), jak zawsze od kilku lat, na parę dni przed Świętami Bożego Narodzenia, do Warszawy wyruszyły z Komendy Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim samochody po dary dla najuboższych dzieci z regionów przygranicznych. Przywiezione paczki zostały rozdane poszczególnym placówkom zgodnie z podziałem na adresatów.

Przygotowane paczki funkcjonariusze z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej wręczą tuż przed Bożym Narodzeniem 70 rodzinom, często wielodzietnym. Niektóre rodziny dostaną po kilkanaście paczek. Paczkami będzie mogło nacieszyć się 206 dzieci. Postaramy się, by do wszystkich paczki dotarły przed Wigilią. Wśród wytypowanych rodzin są również rodziny cudzoziemców mieszkających w Polsce.

Głównym organizatorem i koordynatorem w Warszawie tego szczytnego przedsięwzięcia jest Pani Barbara Przygodzka – Dyrektor warszawskiego przedszkola nr 108 o nazwie "Tęczowy Promyk", a Nadodrzański Oddział Straży Granicznej koordynuje rozdawanie paczek w rejonie służbowej odpowiedzialności Oddziału.

Pomoc kierowana jest do konkretnych odbiorców znanych z imienia, wieku i miejsca zamieszkania. Za sprawą szkół i ośrodków pomocy społecznej powstała lista rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia z terenów przygranicznych. Wśród podarunków są m.in. ubrania, zabawki, pomoce szkolne, środki czystości, słodycze i artykuły spożywcze itp. Darczyńcami świątecznych prezentów są rodzice dzieci uczęszczających do warszawskich placówek oświatowych.Relacja z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu, autor: kpt. SG Elwira Szpecht:

Już po raz kolejny PSG w Zgorzelcu wzięła udział w akcji „Tęczowy Promyk-Dzieciom”. Także w tym roku rozwoziliśmy paczki świąteczne przygotowane przez dzieci z przedszkola w Warszawie do 10 rodzin na terenie dwóch gmin Zgorzelca i Siekierczyna. Razem z pracownikami Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej obdarowaliśmy prezentami dzieci z ubogich rodzin, które wcześniej zostały wytypowane przez GOPS. W akcji rozwożenia paczek osobiście wziął udział Komendant Placówki w Zgorzelcu ppłk SG Andrzej Torbicz. Dla niektórych dzieci być może są to jedyne prezenty, które otrzymają pod choinkę więc nasza radość uczestnictwa w tej ogólnopolskiej inicjatywie jest ogromna, że możemy sprawić dzieciom i ich rodzinom tyle szczęścia i uśmiechu z otrzymanych zabawek, słodyczy a także żywności i środków czystości.


do góry