Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Dzień Kobiet inaczej - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Dzień Kobiet inaczej

06.03.2014

3.03.2014 r., Klub Honorowych Dawców Krwi przy Placówce SG w Kłodzku zorganizował na terenie placówki akcję honorowego oddawania krwi pod nazwą „Dzień Kobiet – krew za kwiaty”, którą honorowym patronatem objął Senator RP Stanisław Jurcewicz. Wczoraj funkcjonariusze Placówki SG w Kłodzku oraz ich koledzy z innych służb mundurowych honorowo oddawali krew. W mobilne centrum krwiodawstwa zamienione zostało pomieszczenie placówki. Obsługę przy pobieraniu krwi zapewnił personel medyczny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wałbrzycha. Łącznie zgłosiło się 43 osoby, z których 27 oddało ponad 12 litrów tego cennego leku jakim jest krew. Ten dar serca posłuży przy ratowaniu życia i zdrowia potrzebujących z powiatu kłodzkiego. Funkcjonariusze, jak i ich koledzy z innych służb mundurowych rozumieją potrzebę oddawania krwi.

3.03.2014 r., Klub Honorowych Dawców Krwi przy Placówce SG w Kłodzku zorganizował na terenie placówki akcję honorowego oddawania krwi pod nazwą „Dzień Kobiet – krew za kwiaty”, którą honorowym patronatem objął Senator RP Stanisław Jurcewicz.

Wczoraj funkcjonariusze Placówki SG w Kłodzku oraz ich koledzy z innych służb mundurowych honorowo oddawali krew. W mobilne centrum krwiodawstwa zamienione zostało pomieszczenie placówki. Obsługę przy pobieraniu krwi zapewnił personel medyczny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wałbrzycha. Łącznie zgłosiło się 43 osoby, z których 27 oddało ponad 12 litrów tego cennego leku jakim jest krew. Ten dar serca posłuży przy ratowaniu życia i zdrowia potrzebujących z powiatu kłodzkiego. Funkcjonariusze, jak i ich koledzy z innych służb mundurowych rozumieją potrzebę oddawania krwi.


W naszą akcję włączył się Senator RP Stanisław Jurcewicz, koledzy mundurowi z Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej w Kłodzku, oraz 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej, a także młodzież i mieszkańcy powiatu kłodzkiego.


do góry