Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Zastępcy komendantów ds. logistycznych i główni księgowi oddziałów i ośrodków SG w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału SG - Z życia Oddziału -

Nawigacja

Z życia Oddziału

Zastępcy komendantów ds. logistycznych i główni księgowi oddziałów i ośrodków SG w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału SG

25.08.2015

24 i 25 sierpnia 2015 r. w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim odbyła się odprawa zastępców komendantów ds. logistycznych i głównych księgowych wszystkich oddziałów i ośrodków SG. Odprawie przewodniczył Komendant Główny SG gen. dyw. SG Dominik Tracz; obecni byli również Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Marek Borkowski, a także Dyrektorzy Biur KGSG: Finansów – płk SG Zdzisław Solawa, Łączności i Informatyki – płk SG Bronisław Mazur, Techniki i Zaopatrzenia – płk SG Mirosław Włodarczyk i Zastępca Dyrektora Zarządu Granicznego ds. lotniczych – ppłk SG Ryszard Jamrozek.

24 i 25 sierpnia 2015 r. w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim odbyła się odprawa zastępców komendantów ds. logistycznych i głównych księgowych wszystkich oddziałów i ośrodków SG. Odprawie przewodniczył Komendant Główny SG gen. dyw. SG Dominik Tracz; obecni byli również Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Marek Borkowski, a także Dyrektorzy Biur KGSG: Finansów – płk SG Zdzisław Solawa, Łączności i Informatyki – płk SG Bronisław Mazur, Techniki i Zaopatrzenia – płk SG Mirosław Włodarczyk i Zastępca Dyrektora Zarządu Granicznego ds. lotniczych – ppłk SG Ryszard Jamrozek.
Komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG gen. bryg. SG Andrzej Kamiński zapoznał gości z infrastrukturą Komendy Oddziału.
Podczas obrad omawiano modele rozwiązań w zakresie prowadzenia ewidencji mienia z uwzględnieniem wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych; zaprezentowany został także Centralny System Zarządzania Zasobami Maximo. Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Marek Borkowski ocenił realizację budżetu Straży Granicznej w roku 2015. Przedstawione zostały również kluczowe przedsięwzięcia SG w zakresie łączności i informatyki oraz techniki i zaopatrzenia.

do góry