Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Legitymowanie -

Nawigacja

Legitymowanie

Legitymowanie

21.12.2009

Funkcjonariusze, wykonując zadania, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy o Straży Granicznej, mają prawo do:

  • legitymowania lub ustalania w inny sposób tożsamości osoby. Przy wykonywaniu legitymowania lub ustalaniu w inny sposób tożsamości osoby (na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o Straży Granicznej) funkcjonariuszom Straży Granicznej przysługują odpowiednio w tym zakresie uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy Policji.
W związku ze ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń, których zwalczanie należy do ustawowych zadań Straży Granicznej, funkcjonariusze Straży Granicznej mogą wykonywać legitymowanie lub ustalać w inny sposób tożsamość osoby także poza obszarem strefy nadgranicznej (art. 11 ust. 6 ustawy o Straży Granicznej).

Wykonując czynności służbowe nie umundurowany funkcjonariusz obowiązany jest na żądanie obywatela okazać legitymację służbową w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować numer legitymacji i organ, który ją wydał, oraz nazwisko funkcjonariusza.

Funkcjonariusz przy wykonywaniu czynności administracyjno-porządkowych jest obowiązany okazać na żądanie legitymację służbową lub znak identyfikacyjny w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie danych w nim zawartych.
do góry