Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Projekt szkoleniowy 1/9-2018/BK-FAMI - Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Projekt szkoleniowy 1/9-2018/BK-FAMI. -

Nawigacja

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Projekt szkoleniowy 1/9-2018/BK-FAMI.

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Projekt szkoleniowy 1/9-2018/BK-FAMI

Joanna Konieczniak
16.08.2021

W Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej realizowana jest II część szkoleń językowych dla funkcjonariuszy.

W Nadodrzańskim Oddziale SG realizowana jest II część szkoleń językowych w których uczestniczą funkcjonariusze zarówno komendy oddziału (SOdC oraz Wydziału ds. Cudzoziemców )  jak również funkcjonariusze pełniący służbę w podległych placówkach. NoOSG. Szkolenia dotyczą nauki języka angielskiego (poziomy A1, A2, B2) oraz języka rosyjskiego na poziomie A1, A2. Docelowo przeszkolonych zostanie 49 osób. Kurs realizowany jest od stycznia 2021 do listopada 2021 r.

Środki finansowe na ich zrealizowanie zostały pozyskane przez Referat ds. Obsługi Funduszy Zagranicznych Sekcji Ogólnej Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w ramach projektu szkoleniowego 19/2/2017/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów”. Całość obejmowała kwotę 47 500 zł.

 

do góry