Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Sala tradycji -

Nawigacja

Sala tradycji

Sala tradycji

Elżbieta Kojtych
16.02.2010

Sala Tradycji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej poświęcona jest współtwórcom historii. Ukazuje drogę jaką przeszliśmy od 2 Armii Wojska Polskiego przez Wojska Ochrony Pogranicza do Straży Granicznej. W naszej Sali znajduje się tablica pamiątkowa ku czci poległych w ochronie granicy państwowej. Możemy zobaczyć między innymi drewniany słup graniczny, który ustawiony został przez żołnierzy 2 Armii WP na granicy zachodniej w 1945 roku. Swoje miejsce znalazły tu sztandary. Zebraliśmy wiele pamiątek w postaci dokumentów osobistych z lat czterdziestych dwudziestego wieku. Zgromadzone zostały ordery, medale, odznaczenia. Posiadamy umundurowanie oraz sprzęt i wyposażenie osobistego użytku. Zgromadziliśmy wiele pucharów, dyplomów i kronik.
Odbywa się tu wiele uroczystości między innymi wręczenie aktów mianowania na kolejne stopnie służbowe czy pożegnanie z mundurem.
Gośćmi naszymi są delegacje krajowe i zagraniczne. Odwiedzają nas dzieci, młodzież szkolna i studenci, kombatanci oraz miejscowa ludność.
Systematycznie powiększamy ekspozycję o nowe eksponaty.do góry