Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Adresy do korespondencji w sprawie petycji - Adresy do korespondencji -

Nawigacja

Adresy do korespondencji

Adresy do korespondencji w sprawie petycji

04.09.2015

PETYCJE MOŻNA SKŁADAĆ DO KOMENDANTA NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

PISEMNIE NA ADRES:

66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE

UL. POPRZECZNA 1


LUB ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

e-mail: petycje.nadodrzanski@strazgraniczna.pl 

ZA POŚREDNICTWEM ePUAP: adres strony internetowej:

http://www.epuap.gov.pl

do góry