Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej POLSKO-NIEMIECKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY SŁUŻB GRANICZNYCH POLICYJNYCH I CELNYCH W ŚWIECKU - PNCW w Świecku -

Nawigacja

PNCW w Świecku

POLSKO-NIEMIECKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY SŁUŻB GRANICZNYCH POLICYJNYCH I CELNYCH W ŚWIECKU

02.01.2010

SŁUŻBA DYŻURNA CAŁODOBOWA
TEL. IP 6678270
FAX. IP 6678207
TEL. TPSA 095 759 0270
FAX. TPSA 095 758 0207
pncwswiecko@strazgraniczna.pl
 
Wraz ze zniesieniem kontroli granicznej Straż Graniczna podjęła niezbędne działania kompensujące, mające na celu zwalczanie przestępczości transgranicznej.
W związku z powyższym, na podstawie art. 12 Umowy z dnia 18 lutego 2002r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, dnia 20.12.2007 roku w obecności Ministrów Spraw Wewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec dokonano uroczystego otwarcia Polsko - Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych Policyjnych i Celnych w Świecku.

Do zadań Centrum Współpracy należy:
  • Ogólne zbieranie i wymiana informacji
  • Opracowywanie wniosków o udzielenie informacji
  • Wsparcie i koordynacja podczas działań oraz w czasie sytuacji nagłych
  • Koordynacja readmisji
  • Wspieranie współpracy polsko - niemieckiej

Funkcjonariusze Straży Granicznej w PNCW oprócz zapytań do strony niemieckiej otrzymali możliwość realizowania także tzw. ”zapytań łańcuszkowych” w trybie art. 39 KWUS. Zapytania te dotyczą informacji uzyskiwanych w sytuacjach pilnych od pozostałych krajów Schengen, a ich realizacja następuje przy pomocy innych europejskich Centrów Współpracy. Dla jednostek Straży Granicznej w sieci intranet, pod adresem http://pncw.lubu.sg.gov.pl można znaleźć dodatkowe informacje na temat działalności Centrum oraz przykładowy wzór zapytania.

{googlemap width='650'|height='400'|lat='52.31391'|lon='14.578128'|zoom='10'|zoomType='Large'|zoomNew='0'|mapType='Map'| showMaptype='1'|overview='0'|text='PNCW Świecko'|lang='pl'}

do góry