Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej PSG w Zielonej Górze - Babimoście - PSG w Zielonej Górze-Babimoście -

Nawigacja

PSG w Zielonej Górze-Babimoście

PSG w Zielonej Górze - Babimoście

02.01.2010

65-047 Zielona Góra
ul. Kazimierza Wielkiego 12
tel. (068) 329 58 00
fax (068) 329 58 05
Komendant: ppłk SG Dariusz Michalski

 

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Komendant w siedzibie Placówki SG: w poniedziałki w godzinach 10.00 - 11.00 i 15.30 – 16.30. Całodobowo w powyższych sprawach interesantów przyjmuje Kierownik Zmiany.

Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:
  • imię i nazwisko skarżącego,
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
  • dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 
Placówka Straży Granicznej w Zielonej Górze - Babimoście obejmuje swym zasięgiem terytorialnym powiaty: zielonogórski (bez gminy Nowogród Bobrzański), krośnieński, wschowski, nowosolski i wolsztyński.
do góry