Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej PSG we Wrocławiu - Strachowicach - PSG we Wrocławiu-Strachowicach -

Nawigacja

PSG we Wrocławiu-Strachowicach

PSG we Wrocławiu - Strachowicach

12.11.2013

ul. Graniczna 190

54-530 Wrocław

 

 oraz

 

 

ul. Graniczna 105a
54-530 Wrocław
 
 
Komendant Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach: mjr SG Rafał Karpiński

Sekretariat Komendanta: tel. 71 358 47 02 (7:30-15:30)
 
Kierownik Zmiany: tel. 71 358 47 10 (całodobowo) 
 
Kierownik Bezpieczeństwa Lotów: tel. 71 358 47 50 (całodobowo) 
   
 
fax: 71 358 47 05

 

 

 

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje:

 

Komendant PSG we Wrocławiu-Strachowicach - w poniedziałki w godzinach 10:00-11:00 i 15:30–16:30 oraz Kierownik Zmiany – całodobowo w siedzibie Placówki SG przy ul. Granicznej 190.

Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:

·         imię i nazwisko skarżącego,

·         dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),

·         dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Godziny przyjmowania interesantów w sprawach dot. Cudzoziemców w siedzibie Placówki SG przy ul. Granicznej 105a od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 

 

Zaświadczenia dotyczące przekraczania granicy państwowej składać należy w Sekretariacie Placówki SG przy ul. Granicznej 190, pokój 1009, I piętro.

 

Osoba powinna złożyć pisemnie, w języku polskim, podanie o wydanie zaświadczenia skierowane do Komendanta PSG we Wrocławiu-Strachowicach:

·         z podania musi wynikać interes prawny wnioskodawcy,

·         podanie powinno zawierać dane umożliwiające przeszukanie baz danych SG - imię, nazwisko, datę urodzenia, serię/numer dokumentu na podstawie którego dokonano przekroczenia granicy, jakiego okresu ma dotyczyć, przez jakie przejście nastąpiło przekroczenie granicy, kierunek przekroczenia granicy (z RP/do RP),

·         powinno być podpisane i zawierać adres korespondencyjny,

·         składający podanie jest zobowiązany dołączyć dowód należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

·         Wpłat (opłata skarbowa) należy dokonywać na nr konta PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 lub wyznaczonych przez gminę Wrocław miejscach (np. Punkty Obsługi Bankowej, DUW pl. Powstańców Warszawy, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże J.Słowackiego 12/14; Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 131).

·         Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

 

UWAGA!

Organ ma 7 dni na odpowiedź.

W przypadku braku wszystkich informacji wydawane jest postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie lub odmowa wydania zaświadczenia wysyłane jest na adres podany w podaniu (w Polsce).

 

Placówka Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach powstała w 1992 roku.

Placówka zasięgiem swojego działania obejmuje powiaty: wrocławski, trzebnicki, milicki, oleśnicki oraz miasto Wrocław.