Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę

Rafał Potocki
10.11.2017

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świecku zatrzymali 4 obywateli Pakistanu, którzy usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę.

Wczoraj, tj. 09.11.2017 r. funkcjonariusze podczas działań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, zatrzymali do kontroli wyjeżdżający z naszego kraju samochód marki Toyota. Pojazdem podróżowało 4 obywateli Pakistanu. W wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu okazało się, że cudzoziemcy złożyli wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium naszego kraju, a następnie usiłowali wyjechać, pomimo iż do czasu zakończenia postępowania powinni przebywać w Polsce. Zgodnie z przepisami umieszczenie stempla potwierdzającego złożenie wniosku w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, a ponowny wjazd do Polski mógłby nastąpić wyłącznie na podstawie wizy. Cudzoziemcy w wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu zostali zatrzymani.

Komendant Placówki SG w Świecku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania obywateli Pakistanu do powrotu. Wobec obcokrajowców zastosowano środki alternatywne do detencji. Cudzoziemcy otrzymali postanowienie nakazujące im przebywanie w wyznaczonym miejscu oraz regularne zgłaszanie się do wskazanej Placówki Straży Granicznej.

do góry