Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Konferencja Głównych Pełnomocników Granicznych we Wrocławiu - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Konferencja Głównych Pełnomocników Granicznych we Wrocławiu

Rafał Potocki
10.11.2017

9 listopada 2017 r. we Wrocławiu odbyła się XXIII Konferencja Głównych Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej oraz XXIV Konferencja Głównych Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej. Delegacji Straży Granicznej przewodniczył Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Marek Łapiński.

Komendantowi Głównemu SG towarzyszyli Dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych KGSG płk SG Grzegorz Niemiec wraz z Komendantem Nadodrzańskiego OSG gen. bryg. SG Wojciechem Skowronkiem, Śląskiego OSG płk SG Adamem Jopkiem, Karpackiego OSG ppłk Stanisławem Laciugą i Bieszczadzkiego OSG płk Robertem Rogozem. Stronie czeskiej przewodniczył Dyrektor Policji ds. Cudzoziemców Republiki Czeskiej plk. MGR Milan Majer natomiast delegacji słowackiej Dyrektor Policji ds. Granicznych i Cudzoziemców Republiki Słowackiej plk. JUDr Ladislav Csemi. 

Podczas spotkania omówiono m.in.: sytuację na wspólnie ochranianych odcinkach granicy państwowej, funkcjonowanie instytucji pełnomocników granicznych oraz współpracę dwustronną służb granicznych Polski, Czech i Słowacji, a także perspektywy jej rozwoju. Pozytywnie oceniono m.in. działania realizowane w ramach wspólnych patroli i  wspólne przedsięwzięcia operacyjne. Wyrażono zadowolenie z funkcjonowania Centr Współpracy Policyjnej i Celnej Trstená – Chyżne i Barwinek – Vyšný Komárnik oraz Wspólnych Placówek w Chotĕbuz i Kudowa Słone.  Wyrażono też nadzieję na dalsze kontynuowanie owocnej współpracy.

do góry