Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadużyli procedury uchodźczej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nadużyli procedury uchodźczej

Rafał Potocki
05.12.2017

Wczoraj (04.12.2017 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu przejęli od strony niemieckiej 6-osobową rodzinę obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej. Cudzoziemcy wcześniej starali się w Polsce o ochronę międzynarodową.

Zatrzymani cudzoziemcy, nadużywając procedury uchodźczej nielegalnie przekroczyli granicę,gdyż zgodnie z prawem cudzoziemiec, po złożeniu wniosku o objęcie go ochroną międzynarodową, powinien we wskazanym miejscu oczekiwać na rozpatrzenie wniosku przez Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców i nie może opuszczać Polski. Jak ustalono obcokrajowcy, którzy w tym roku przyjechali do Polski, po nielegalnym przekroczeniu granicy próbowali uzyskać ochronę międzynarodową również w Austrii oraz Niemczech. Cudzoziemcy otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu oraz określające czasowy zakaz wjazdu na terytorium naszego kraju. W powrocie do kraju zamieszkania pomoże im IOM – Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji.

do góry