Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Warsztaty urzędników z Lubuskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze i funkcjonariuszy NoOSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty urzędników z Lubuskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze i funkcjonariuszy NoOSG

Rafał Potocki
05.12.2017

W dniach 05-06 grudnia 2017 r. w siedzibie Komendy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej odbywają się wspólne warsztaty szkoleniowe urzędników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału SG.

W warsztatach uczestniczą Pan Edwin Gierasimczyk – Naczelnik Wydziału Rynku Pracy WUP, Pani Agata Kurpisz- Kierownik Zespołu Programów Rynku Pracy WUP, Agata Bajon- Dorada EURES Wydziału Obsługi Klienta WUP, Naczelnik Wydziału do Spraw Cudzoziemców NoOSG ppłk SG Krzysztof Damuć oraz funkcjonariusze i pracownicy z Wydziału do Spraw Cudzoziemców NoOSG oraz poszczególnych Placówek Nadodrzańskiego Oddziału SG. Gości oraz uczestników warsztatów powitał Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału SG płk SG Tomasz Michalski.

Tematem spotkania jest omówienie zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uprawnień i zakresu kontroli legalności zatrudnienia przeprowadzanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ponadto Koordynator Nadodrzańskiego Oddziału SG ds. Zapobiegania i Zwalczania Handlu Ludźmi kpt. SG Małgorzata Maciejewska omówiła zasady identyfikowania ofiar handlu ludźmi do pracy przymusowej. Warsztaty szkoleniowe pozwolą poznać zarówno zadania Straży Granicznej jako organu właściwego w przeciwdziałaniu nielegalnej pracy, jak również wypracować model współpracy dwóch instytucji w zakresie problematyki nielegalnego powierzania oraz wykonywania pracy na terenie województwa lubuskiego.

do góry