Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadużyli procedury uchodźczej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nadużyli procedury uchodźczej

Rafał Potocki
15.12.2017

Wczoraj (14.12.2017 r.) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu przejęli od strony niemieckiej 3-osobową rodzinę obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej. Cudzoziemcy po złożeniu w Polsce wniosków o ochronę międzynarodową wyjechali do Niemiec.

Obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej, nadużywając procedury uchodźczej nielegalnie przekroczyli granicę, gdyż zgodnie z prawem cudzoziemiec, po złożeniu wniosku o objęcie go ochroną międzynarodową, powinien we wskazanym miejscu oczekiwać na rozpatrzenie wniosku przez Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców i nie może opuszczać Polski. Jak ustalono obcokrajowcy, bezpośrednio po złożeniu wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, nielegalnie przekroczyli granicę i próbowali uzyskać ochronę międzynarodową również w Niemczech. Obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej do czasu zakończenia postępowania zobowiązującego ich do powrotu przebywać będą w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.


 

do góry