Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Działanie PNCW w sytuacjach kryzysowych - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Działanie PNCW w sytuacjach kryzysowych

16.01.2014

16.01.2014r. w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku odbyło się spotkanie poświęcone możliwości dołączenia przedstawicieli Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze i Krajowego Dowództwa Brandenburgii do służb PNCW w sytuacjach kryzysowych. Podjęto uzgodnienia, że w celu realizacji inicjatywy na podstawie obowiązującej ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zostanie opracowane i podpisane porozumienie między Szefem Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze i Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Strona niemiecka podjęła już analogiczne kroki.


16.01.2014r. w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku odbyło się spotkanie poświęcone możliwości dołączenia przedstawicieli Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze i Krajowego Dowództwa Brandenburgii do służb PNCW w sytuacjach kryzysowych. Podjęto uzgodnienia, że w celu realizacji inicjatywy na podstawie obowiązującej ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zostanie opracowane i podpisane porozumienie między Szefem Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze i Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Strona niemiecka podjęła już analogiczne kroki.
Uczestników spotkania zapoznano z zadaniami i funkcjonowaniem PNCW. Delegacji Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego przewodniczył szef jednostki ppłk Waldemar Krupiński. Ze strony Straży Granicznej udział wzięli: naczelnik Wydziału Granicznego ppłk SG Jarosław Żaguń oraz kierownik PNCW mjr SG Elżbieta Cużytek. Oczywiście uczestnikiem spotkania był również niemiecki koordynator służb w PNCW Pan Ulf Buschmann.

do góry