Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Konkurs "WOP patron naszej szkoły" - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Konkurs "WOP patron naszej szkoły"

Autor:

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza wraz z Prezesem Koła nr 2 ZBŻZ i OR WP im Pomorskiej Brygady WOP w Szczecinie i Komendantem PSG w Szczecinie ogłosiła dzisiaj konkurs dla uczniów na temat patrona szkoły. Inicjatywa ta związana jest z Dniem Patrona Szkoły, który zorganizowany zostanie 11.06.2010 r. oraz przypadającą w tym roku 65 rocznicą powołania do życia WOP.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza wraz z Prezesem Koła nr 2 ZBŻZ i OR WP im Pomorskiej Brygady WOP w Szczecinie i Komendantem PSG w Szczecinie ogłosiła dzisiaj konkurs dla uczniów na temat patrona szkoły. Inicjatywa ta związana jest z Dniem Patrona Szkoły, który zorganizowany zostanie 11.06.2010 r. oraz przypadającą w tym roku 65 rocznicą powołania do życia WOP.

Na szkolnych apelach przeprowadzonych 09.04.2010 r. przedstawiono dzieciom krótko historię WOP oraz zasady konkursu. Uczniów podzielono na dwie kategorie. Dzieci z klas 0 – III zmagać się będą w kategoriach plastycznych, a uczniowie klas IV – VI sprawdzą swoje wiadomości w konkursie wiedzy. Pytania konkursowe przygotowane zostaną przez organizatorów, którzy powołają także Jury do oceny prac plastycznych.

Od 1960 roku patronat nad szkołą sprawowali najpierw żołnierze Pomorskiej Brygady WOP. W 1965 roku szkoła otrzymała sztandar i przyjęła imię Wojsk Ochrony Pogranicza. Po rozformowaniu WOP i powstaniu Straży Granicznej w 1991 roku patronat przejęli funkcjonariusze Pomorskiego Oddziału SG, a dzisiaj funkcjonariusze Placówki SG w Szczecinie. W założeniu Organizatorów konkurs ma przybliżyć uczniom historię ich szkoły i regionu. Będzie też szansą do rozwinięcia zainteresowania historią formacji granicznych. Dla zwycięzców i uczestników przewidziano nagrody. Zakończenie konkursu i wręczenie laurów odbędzie się podczas Dnia Patrona Szkoły.do góry