Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Apel Katyński - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Apel Katyński

19.04.2010

W dniu 13.04.2010r. został zorganizowany przez Dyrekcję Zespołu Szkół w Przewozie uroczysty Apel upamiętniający 70 rocznicę likwidacji polskich jeńców i oficerów w Katyniu. W spotkaniu udział wzięły władze samorządowe Urzędu Gminy z Wójtem Gminy Przewóz, honorowy przedstawiciel osób, które straciły najbliższych 70 lat temu, w imieniu Komendanta PSG - funkcjonariusz Placówki SG w Olszynie, żołnierze ze Składu Materiałowego Potok JW 3036 Nowogród Bobrz., delegacje Rady Gminy Przewóz, Komitetu Rodzicielskiego, ks. Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej, poczty flagowe i sztandarowe, grono pedagogiczne, rodzice, dzieci i młodzież szkolna.

W dniu 13.04.2010r. został zorganizowany przez Dyrekcję Zespołu Szkół w Przewozie uroczysty Apel upamiętniający 70 rocznicę likwidacji polskich jeńców i oficerów w Katyniu. W spotkaniu udział wzięły władze samorządowe Urzędu Gminy z Wójtem Gminy Przewóz, honorowy przedstawiciel osób, które straciły najbliższych 70 lat temu, w imieniu Komendanta PSG - funkcjonariusz Placówki SG w Olszynie, żołnierze ze Składu Materiałowego Potok JW 3036 Nowogród Bobrz., delegacje Rady Gminy Przewóz, Komitetu Rodzicielskiego, ks. Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej, poczty flagowe i sztandarowe, grono pedagogiczne, rodzice, dzieci i młodzież szkolna.

W trakcie Apelu przypomniano tło historyczno-polityczne tamtych wydarzeń, uczniowie przygotowali okolicznościowy program słowno-muzyczny, na symbolicznie wykonanym grobie z krzyżami złożono kwiaty i zapalone znicze.

Podczas Apelu minutą ciszy uczczono tragicznie zmarłych: Prezydenta RP wraz z małżonką, parlamentariuszy sejmu i senatu RP, przedstawicieli MON, dowódców poszczególnych rodzajów polskich sił zbrojnych, rodzin katyńskich, prezesów instytucji centralnych, duchowieństwa i całej delegacji, która zginęła w katastrofie smoleńskiej.

Spotkanie zostało uwieńczone pamiątkowymi zdjęciami, na tle refleksji, wspomnień i zadumy.


do góry