Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 65 rocznica forsowania Nysy Łużyckiej - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

65 rocznica forsowania Nysy Łużyckiej

26.04.2010

W dniu 20.04.2010r. w Przewozie odbyły się - przesunięte w związku z żałobą narodową - Powiatowe Obchody 65 rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej. Uroczystości rozpoczęły się w sali GOK-u powitaniem gości przez Starostę Żarskiego i Wójta Gminy Przewóz. Przybyły delegacje powiatowych i gminnych władz samorządowych,rad gmin i powiatu, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych,w tym SG, PSP-OSP, WP, harcerze, dzieci i młodzież szkolna,mieszkańcy Przewozu i pogranicznych miejscowości, reprezentanci lokalnych środków przekazu.

65 rocznica forsowania Nysy Łużyckiej
W dniu 20.04.2010r. w Przewozie odbyły się - przesunięte w związku z żałobą narodową - Powiatowe Obchody 65 rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej. Uroczystości rozpoczęły się w sali GOK-u powitaniem gości przez Starostę Żarskiego i Wójta Gminy Przewóz. Przybyły delegacje powiatowych i gminnych władz samorządowych,rad gmin i powiatu, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych,w tym SG, PSP-OSP, WP, harcerze, dzieci i młodzież szkolna,mieszkańcy Przewozu i pogranicznych miejscowości, reprezentanci lokalnych środków przekazu.


W zabezpieczeniu imprezy brały udział patrole f-szy Policji i Straży Granicznej z Placówki SG w Olszynie. Następnie mieszkańcy Przewozu i zaproszeni goście mogli obejrzeć występy artystyczne w wykonaniu uczniów szkół z Żar i Przewozu. Kombatantom zostały wręczone okolicznościowe upominki. Po przemarszu pod pomnikiem przy udziale delegacji, przeprowadzony został uroczysty apel poległych w asyście kompanii honorowej WP oraz orkiestry żarskich szkół. Złożono wieńce i kwiaty. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zgromadzeni udali się na historyczno-wspomnieniowy piknik nad Nysą.

kpt. SG E. Chałupka
Placówka SG w Olszyniedo góry