Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Współpraca SG z Policją Landową Niemiec - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Współpraca SG z Policją Landową Niemiec

28.10.2010

W związku z obserwowanym wzrostem przestępczości przygranicznej po obu stronach polsko – niemieckiej granicy w piątek (tj. 22.10. br.) w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim odbyło się spotkanie Komendanta NoOSG płk SG Jarosława Frączyka z Prezydentem Policji Landowej z Frankfurtu n/Odrą Panem Arne Feuring.

W związku z obserwowanym wzrostem przestępczości przygranicznej po obu stronach polsko – niemieckiej granicy w piątek (tj. 22.10. br.) w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim odbyło się spotkanie Komendanta NoOSG płk SG Jarosława Frączyka z Prezydentem Policji Landowej z Frankfurtu n/Odrą Panem Arne Feuring.

Celem spotkania było wyznaczenie nowych i dookreślenie dotychczasowych form współpracy pomiędzy Strażą Graniczną a Policją Landową, które realizują swe zadania na terenie województwa lubuskiego i Landu Brandenburgii. Wypracowanie wspólnych rozwiązań dotyczyło kwestii przeciwdziałania kradzieży i ujawniania pochodzących z nich pojazdów oraz innych przedmiotów, udaremniania wewnątrzwspólnotowego przemieszczania odpadów i materiałów niebezpiecznych niezgodnie z przyjętymi przepisami, jak również ujawniania innych przestępstw będących w zakresie działań obu służb.do góry