Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Wspólne porozumienie SG i IC - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Wspólne porozumienie SG i IC

20.10.2010

We Wrocławskiej Izbie Celnej Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Jarosław Frączyk i Dyrektor Izby Celnej Pan Dariusz Staniów 19 października br. podpisali porozumienie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Służby Celnej i Straży Granicznej na wspólnym terenie. Podczas spotkania szczegółowo omówiono zakres współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie m.in. zwalczania przestępstw i wykroczeń skarbowych, nielegalnej migracji, transgranicznego przemieszczania odpadów i przywracania kontroli granicznej na czas trwania mistrzostw EURO 2012. Porozumienie obowiązuje funkcjonariuszy podejmujących działania na terenie będącym w zasięgu terytorialnym obu jednostek.

We Wrocławskiej Izbie Celnej Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Jarosław Frączyk i Dyrektor Izby Celnej Pan Dariusz Staniów 19 października br. podpisali porozumienie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Służby Celnej i Straży Granicznej na wspólnym terenie. Podczas spotkania szczegółowo omówiono zakres współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie m.in. zwalczania przestępstw i wykroczeń skarbowych, nielegalnej migracji, transgranicznego przemieszczania odpadów i przywracania kontroli granicznej na czas trwania mistrzostw EURO 2012. Porozumienie obowiązuje funkcjonariuszy podejmujących działania na terenie będącym w zasięgu terytorialnym obu jednostek.
do góry