Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Seminarium na Uniwersytecie Szczecińskim - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Seminarium na Uniwersytecie Szczecińskim

15.04.2011

Korzystając z zaproszenia Dyrekcji Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 14 kwietnia 2011 roku Pan mjr SG Zbigniew Włodarczyk Komendant Placówki Straży Granicznej w Szczecinie uczestniczył w seminarium naukowym zatytułowanym ,,Bezpieczeństwo wewnętrzne w Województwie Zachodniopomorskim. Przestrzeń publiczna- edukacja- człowiek".

Korzystając z zaproszenia Dyrekcji Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 14 kwietnia 2011 roku Pan mjr SG Zbigniew Włodarczyk Komendant Placówki Straży Granicznej w Szczecinie uczestniczył w seminarium naukowym zatytułowanym ,,Bezpieczeństwo wewnętrzne w Województwie Zachodniopomorskim. Przestrzeń publiczna- edukacja- człowiek".


Celem spotkania było przedstawienie konieczności współdziałania szeregu instytucji publicznych odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnych w regionie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się wysocy przedstawiciele administracji publicznej min. Pan Marcin Zydorowicz Wojewoda Zachodniopomorski, Pan Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, władze Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przedstawiciele zachodniopomorskich służb mundurowych: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Komendant PSG w Szczecinie w trakcie swego wystąpienia przedstawił informacje dotyczące roli i podejmowanych działań przez Nadodrzański Oddział SG w kontekście bezpieczeństwa społeczności w Województwie Zachodniopomorskim. Omówił charakter i zadania Straży Granicznej w terytorialnym zasięgu odpowiedzialności służbowej trzech placówek SG, tj. PSG Szczecin, PSG Szczecin - Port, PSG Szczecin Goleniów.

W trakcie seminarium zaprezentowane zostały wybrane elementy wyposażenia technicznego służb biorących udział w przedsięwzięciu. Również funkcjonariusze Straży Granicznej przedstawili uczestnikom seminarium możliwości techniczne sprzętu wykorzystywanego w codziennej służbie. Niepowtarzalną okazją była możliwość obejrzenia, a nawet przymierzenia kombinezonu pirotechnicznego SRS-5 (podchodzeniowy), służącego do ochrony funkcjonariusza-pirotechnika podczas rozpoznania pirotechnicznego będącego na wyposażeniu PSG Szczecin-Goleniów. Ponadto pokaz tresury psów służbowych Straży Granicznej okazał się być jedną z głównych atrakcji przygotowanych dla uczestników spotkania, wzbudził on entuzjastyczną reakcję i uznanie dla umiejętności wzorowej współpracy psów z ich przewodnikami.

do góry