Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Dziełania prewencyjne funkcjonariuszy z PSG w Kaliszu - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Dziełania prewencyjne funkcjonariuszy z PSG w Kaliszu

25.05.2011

12 maja 2011 roku, na zaproszenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaliszu funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Kaliszu przeprowadzili pogadankę z młodzieżą klas 6-tych. Celem spotkania było przybliżenie zasad funkcjonowania Straży Granicznej, jej zadań oraz codziennej służby funkcjonariuszy. Natomiast 20 maja 2011 roku w ramach organizowanego przez szkołę Festynu funkcjonariusze PSG w Kaliszu prezentowali sprzęt i wyposażenie wykorzystywane w codziennej służbie. Dzięki temu uczniowie pozostałych klas również mieli możliwość zapoznania się z specyfiką formacji, jaką jest Straż Graniczna. Ponadto 19 maja br. Placówka SG w Kaliszu wspólnie z Siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek zorganizowała dla dzieci z Przedszkola Integracyjnego Sióstr Felicjanek w Kaliszu wyjazd do Ośrodka Hipoterapii w Latowicach prowadzonego przy Parafii.

12 maja 2011 roku, na zaproszenie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaliszu funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Kaliszu przeprowadzili pogadankę z młodzieżą klas 6-tych. Celem spotkania było przybliżenie zasad funkcjonowania Straży Granicznej, jej zadań oraz codziennej służby funkcjonariuszy. Natomiast 20 maja 2011 roku w ramach organizowanego przez szkołę Festynu funkcjonariusze PSG w Kaliszu prezentowali sprzęt i wyposażenie wykorzystywane w codziennej służbie. Dzięki temu uczniowie pozostałych klas również mieli możliwość zapoznania się z specyfiką formacji, jaką jest Straż Graniczna. Ponadto 19 maja br. Placówka SG w Kaliszu wspólnie z Siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek zorganizowała dla dzieci z Przedszkola Integracyjnego Sióstr Felicjanek w Kaliszu wyjazd do Ośrodka Hipoterapii w Latowicach prowadzonego przy Parafii.
Na miejscu przeprowadzono pokaz sprzętu wykorzystywanego do zatrzymywania pojazdów i osób – lizak i latarkę sygnalizacyjną, kajdanki (dziecięce ręce uwalniały się z nich bez kluczyków) i krótkofalówki. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem oglądały samochód do przewożenia osób zatrzymanych - potocznie zwany "więźniarką", wsiadały do środka, słuchały sygnałów alarmowych. W trakcie pokazu nasi funkcjonariusze opowiadali o swojej pracy, dzięki temu maluchy dowiedziały się, jak obecnie funkcjonuje Straż Graniczna i jakie zmiany nastąpiły w ciągu 20 lat istnienia tej formacji.do góry