Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej 1 lipca - 31 grudnia 2011 PREZYDENCJA POLSKI W RADZIE UE - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

1 lipca - 31 grudnia 2011 PREZYDENCJA POLSKI W RADZIE UE

29.06.2011

Z dniem 1 lipca 2011 roku Polska obejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, tym samym przyjmując przewodnictwa w misjach ewaluacyjnych Schengen. Funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej biorą w tym żywy udział.


Z dniem 1 lipca 2011 roku Polska obejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, tym samym przyjmując przewodnictwa w misjach ewaluacyjnych Schengen. Funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej biorą w tym żywy udział.

Ewaluacja Schengen jest procesem polegającym na określeniu, na ocenie, w jakim stopniu dane państwo przygotowane jest na przyjęcie zobowiązań wynikających z Traktatu Schengen bądź w jakim stopniu zadania te realizuje. Straż Graniczna jest odpowiedzialna za ochronę granic zewnętrznych Unii Europejskiej, a dorobek Schengen podlegający ewaluacji jest w dużej mierze powiązany z zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętego bezpieczeństwa (w tym ochrony granic zewnętrznych UE), polityki wizowej oraz międzynarodowej współpracy służb porządku publicznego w zakresie zwalczania przestępczości. Ewaluacji podlegają trzy rodzaje granicy: morska, lądowa, powietrzna. To wszystko leży w specyfice naszej służby.

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej może się szczycić faktem, że aż dwoje na trzech ekspertów wiodących to właśnie przedstawiciele naszego Oddziału: mjr SG Danuta Łazarczyk (odpowiedzialna za granicę lądową) oraz mjr SG Waldemar Hołodniuk (odpowiedzialny za granicę morską). Trzecią osobą jest przedstawiciel Komendy Głównej Straży Granicznej – gen.bryg. SG Marek Adamczyk (odpowiedzialny za granicę powietrzną).

Zgodnie z pięcioletnim cyklem ewaluacji, w tym roku podlegają jej kraje skandynawskie – Finlandia, Szwecja i Norwegia.

mjr SG Waldemar Hołodniuk – zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej – ekspert wiodący misji w Finlandii i Szwecji w zakresie granicy morskiej: Państwo ewaluowane musi odpowiedzieć na pytania zadane w przesłanym przed daną misją kwestionariuszu. Działy, które podlegają ewaluacji są w zasadzie niezmienne i dotyczą m.in. zarządzania granicą, systemu wydawania wiz, SIS, ochrony danych osobowych. Bardzo ważną rolę odgrywa rola eksperta wiodącego, czyli tego z państwa przewodzącego Unii Europejskiej w danym czasookresie. To właśnie on na początku misji organizuje tzw. „kick-off-meeting”, podczas którego ustala z pozostałymi ekspertami taktykę prowadzenia ewaluacji. To dla mnie zaszczyt. Następnym krokiem są prezentacje obszarów podlegających ocenie, których dokonuje państwo ewaluowane. Później następuje wybór lokalizacji, gdzie odbywają się tzw. „on-spot visits”. Po nich eksperci formułują wnioski zawierane w raporcie z misji ewaluacyjnej. Wszystko w ramach przyjętej zasady „strict but fair and friendly” (tłum. „surowo ale uczciwie i przyjaźnie”).

Uwagi wnoszone przez przedstawicieli Straży Granicznej były i są elementem przyczyniającym się do zwiększenia bezpieczeństwa na wspólnym obszarze Schengen.

do góry