Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej ,,Moda na… bezpieczeństwo” w szkole. - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

,,Moda na… bezpieczeństwo” w szkole.

17.10.2011

15 października br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w trakcie jednego ze spotkań organizowanych w ramach IV edycji Policyjnego Studium Bezpieczeństwa zaprezentowała się również formacja Straży Granicznej. Policyjne Studium Bezpieczeństwa realizowane jest w ramach programu ,,Bezpieczna Szkoła”.

15 października br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w trakcie jednego ze spotkań organizowanych w ramach IV edycji Policyjnego Studium Bezpieczeństwa zaprezentowała się również formacja Straży Granicznej. Policyjne Studium Bezpieczeństwa realizowane jest w ramach programu ,,Bezpieczna Szkoła”.
Program od ośmiu lat wdrażany jest przez funkcjonariuszy KWP w Szczecinie i ma na celu inicjowanie działań o charakterze profilaktycznym na terenie placówek oświatowych |w Województwie Zachodniopomorskim. Studium promujące bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży trwa cały rok szkolny 2011/2012 i umożliwia raz w miesiącu przekazanie uczestnikom spotkań informacji niezbędnych szkołom w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa na jej terenie. W spotkaniu wzięli udział pełnomocnicy do spraw bezpieczeństwa z placówek oświatowych zgłoszonych do programu ,,Bezpieczna Szkoła”. Przedstawiciele z poszczególnych służb mundurowych, min.: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej w trakcie październikowego spotkania omówili swoje uprawnienia, obowiązki oraz możliwości współpracy z placówkami oświatowymi. Charakterystykę formacji, specyfikę oraz zadania Straży Granicznej przybliżył słuchaczom zastępca Komendanta PSG w Szczecinie Pan kpt. SG Zbigniew Pałka. Przedstawił również możliwości współpracy szkół ze Strażą Graniczą w zakresie profilaktyki i edukacji w obszarze bezpieczeństwa.zdjęcia: KWP w Szczecinie
do góry