Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Dzień edukacji narodowej w SP nr 48 w Szczecinie - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Dzień edukacji narodowej w SP nr 48 w Szczecinie

17.10.2011

14 października br. w Szkole Podstawowej nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie Pani Dyrektor mgr Iwona Górska cytując słowa amerykańskiego poety i eseisty Ralpha Waldoa Emmersona ,,…Nauczycielem jest ten, kto potrafi z trudnych rzeczy uczynić łatwe…” otworzyła uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. W obchodach święta uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych, Komendant PSG w Szczecinie Pan mjr SG Zbigniew Włodarczyk, Prezes Miejskiego Koła ZWiRWP im. WOP w Szczecinie Pan ppłk rez. mgr Andrzej Selega, grono pedagogiczne oraz przyjaciele i opiekunowie szkoły. W trakcie uroczystości Pan ppłk rez. mgr Andrzej Selega w imieniu Zarządu Koła nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Pomorskiej Brygady WOP w Szczecinie odznaczył pamiątkowymi medalami Sztandar Szkoły oraz obecne i byłe Panie Dyrektor SP nr 48 w Szczecinie.

14 października br. w Szkole Podstawowej nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie Pani Dyrektor mgr Iwona Górska cytując słowa amerykańskiego poety i eseisty Ralpha Waldoa Emmersona ,,…Nauczycielem jest ten, kto potrafi z trudnych rzeczy uczynić łatwe…” otworzyła uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. W obchodach święta uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych, Komendant PSG w Szczecinie Pan mjr SG Zbigniew Włodarczyk, Prezes Miejskiego Koła ZWiRWP im. WOP w Szczecinie Pan ppłk rez. mgr Andrzej Selega, grono pedagogiczne oraz przyjaciele i opiekunowie szkoły. W trakcie uroczystości Pan ppłk rez. mgr Andrzej Selega w imieniu Zarządu Koła nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Pomorskiej Brygady WOP w Szczecinie odznaczył pamiątkowymi medalami Sztandar Szkoły oraz obecne i byłe Panie Dyrektor SP nr 48 w Szczecinie.
Następnie po złożeniu życzeń kadrze pedagogicznej, uczniom i wszystkim pracownikom szkoły Pani Dyrektor wręczyła wyróżnienia i nagrody nauczycielom, którzy w sposób szczególny rozsławiają dobre imię szkoły i dają przykład innowacyjności w zawodzie nauczyciela. Na zakończenie uroczystości uczniowie SP nr 48 im. WOP zaprezentowali przygotowany specjalnie na tę uroczystość program artystyczny.
do góry