Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej "Blaskiem chronieni" w Szczecinie - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

"Blaskiem chronieni" w Szczecinie

18.01.2012

W ramach ogólnopolskiego programu Straży Granicznej pn. "BLASKIEM CHRONIENI”, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie wspólnie ze Specjalistami ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego oraz Strażnikiem Gminnym (Straż Gminna w Dobrej) przeprowadzili dwutygodniowy cykl spotkań promujących bezpieczne zachowania wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego.


W ramach ogólnopolskiego programu Straży Granicznej pn. "BLASKIEM CHRONIENI”, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie wspólnie ze Specjalistami ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego oraz Strażnikiem Gminnym (Straż Gminna w Dobrej) przeprowadzili dwutygodniowy cykl spotkań promujących bezpieczne zachowania wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego.


Celem spotkań było przekazanie najistotniejszych informacji z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, co może uchronić najmłodszych uczestników ruchu drogowego przed poważnymi konsekwencjami uszczerbku na zdrowiu i utratą życia w wyniku wypadków komunikacyjnych w drodze do i ze szkoły oraz w innych miejscach i sytuacjach, które stwarzają zagrożenia komunikacyjne. W trakcie spotkań w 19 zgłoszonych do programu szkołach prelegenci przedstawili i omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dotyczące min.:

- bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i pasażerów;

- roli odblasków (gdzie i dlaczego powinno się z nich korzystać oraz dlaczego warto je nosić);

- bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych w województwie zachodniopomorskim.

Dzięki Specjalistom ds. BRD z WORD w Szczecinie, którzy włączyli się i wsparli realizację przedsięwzięcia każde dziecko uczestniczące w prelekcjach otrzymało element odblaskowy. Program prewencyjno - edukacyjny pn."BLASKIEM CHRONIENI” objął 1603 dzieci z terenu powiatu polickiego i gryfińskiego.do góry