Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Przekazanie koordynacji w PNCW - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Przekazanie koordynacji w PNCW

23.01.2012

20 stycznia 2012r., nastąpiło oficjalne przekazanie koordynacji Polsko - Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku (PNCW) z rąk Policji, która przez miniony rok pełniła funkcję koordynatora, w ręce Służby Celnej. Przekazanie nastąpiło wraz z podpisaniem porozumienia między Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Waldemarem Regulskim a Zastępcą Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie nadkomisarzem celnym Krzysztofem Bieniarzem. Dotychczasowy koordynator strony polskiej podins. Wiesławow Gom przekazał symboliczne "berło koordynacji" nadkomisarzowi celnemu Andrzejowi Gilasowi. 

20 stycznia 2012r., nastąpiło oficjalne przekazanie koordynacji Polsko - Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku (PNCW) z rąk Policji, która przez miniony rok pełniła funkcję koordynatora, w ręce Służby Celnej. Przekazanie nastąpiło wraz z podpisaniem porozumienia między Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Waldemarem Regulskim a Zastępcą Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie nadkomisarzem celnym Krzysztofem Bieniarzem. Dotychczasowy koordynator strony polskiej podins. Wiesławow Gom przekazał symboliczne "berło koordynacji" nadkomisarzowi celnemu Andrzejowi Gilasowi. 

Na uroczystości obecny był Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Michał Kogut, Zastępca Naczelnika Wydziału Granicznego NoOSG - Kierownik PNCW - ppor. SG Marek Fila, oficer łącznikowy Policji przy Ambasadzie RP w Berlinie  - podinsp. Robert Barański oraz przedstawiciele służb niemieckich, w tym koordynator PNCW ze strony niemieckiej POR Ulf Buschmann.
Od momentu powstania Centrum tj. 21 grudnia 2007r. przez trzy lata prowadzone czynności koordynowała ze strony polskiej Straż Graniczna, która rok temu przekazała koordynację Policji.

22 kwietnia 2010r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie i Dyrektorem Izby Celnej w Rzepinie w sprawie wyznaczania koordynatora PNCW oraz jego zadań. Porozumienie to wprowadziło wyznaczanie koordynatora spośród trzech uczestniczących służb ze strony polskiej co roku - tj. zmiany następują z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego i koordynacja danej służby trwa do 31 grudnia danego roku.

Funkcjonariusze pełnią codzienną wspólną służbę wymieniając się doświadczeniami. Szczególnym aspektem tej współpracy jest utworzone w przededniu przystąpienia Polski do Układu z Schengen Polsko – Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. Tam przy jednym stole zasiadają różne służby, a celem ich działania jest zapewnienie właściwego i szybkiego przepływu informacji między wszystkimi służbami działającymi na tym obszarze, a nierzadko zdarza się, że wspomagają działania służb innych państw Unii Europejskiej.
do góry