Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Posiedzenie Lubuskiej Rady BRD - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Posiedzenie Lubuskiej Rady BRD

Autor:

13 grudnia 2012r. w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. odbyło się kolejne posiedzenie Lubuskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W spotkaniu uczestniczył mjr SG Jarosław Żaguń, p.o. Naczelnik Wydziału Granicznego, członek Rady z ramienia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Na posiedzeniu omawiane były m.in. problemy z edukacją dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sytuacja w szkołach pod tym względem jest niezadowalająca. Zbyt mała ilość godzin, niewielka liczba wykwalifikowanych nauczycieli, powoduje, że dzieci i młodzież mają mała wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z dróg. Członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie podjęcia działań dla poprawy wyników edukacji w zakresie BRD. Nie po raz pierwszy wskazano na bardzo dużą liczbę zabitych i rannych w wypadkach komunikacyjnych w województwie lubuskim i całym kraju. Stwierdzono jednomyślnie, że pojawianie się służb (Policja, ITD, SG) w różnym czasie, w różnych miejscach, w znacznym stopniu poprawia bezpieczeństwo na drogach i ma działanie profilaktyczne. Ponadto przedstawicielka GDDKiA w Zielonej Górze, przekazała informację na temat budowy odcinka drogi ekspresowej S3 na terenie województwa lubuskiego.

13 grudnia 2012r. w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. odbyło się kolejne posiedzenie Lubuskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W spotkaniu uczestniczył mjr SG Jarosław Żaguń, p.o. Naczelnik Wydziału Granicznego, członek Rady z ramienia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Na posiedzeniu omawiane były m.in. problemy z edukacją dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sytuacja w szkołach pod tym względem jest niezadowalająca. Zbyt mała ilość godzin, niewielka liczba wykwalifikowanych nauczycieli, powoduje, że dzieci i młodzież mają mała wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z dróg. Członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie podjęcia działań dla poprawy wyników edukacji w zakresie BRD.

Nie po raz pierwszy wskazano na bardzo dużą liczbę zabitych i rannych w wypadkach komunikacyjnych w województwie lubuskim i całym kraju. Stwierdzono jednomyślnie, że pojawianie się służb (Policja, ITD, SG) w różnym czasie, w różnych miejscach, w znacznym stopniu poprawia bezpieczeństwo na drogach i ma działanie profilaktyczne. Ponadto przedstawicielka GDDKiA w Zielonej Górze, przekazała informację na temat budowy odcinka drogi ekspresowej S3 na terenie województwa lubuskiego.

do góry