Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Łatwo dostępne dopalacze - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Łatwo dostępne dopalacze

05.03.2013

28 lutego w Zespole Szkół w Tuplicach w ramach prowadzonych akcji profilaktycznych, zorganizowano pogadankę na temat środków odurzających. Spotkanie zorganizował Komendant Placówki Straży Granicznej w Tuplicach wraz z Dyrekcją Zespołu Szkół w Tuplicach. Celem akcji było uświadomienie uczniom z klas gimnazjalnych, biorącym udział w prelekcji, ogromnej skali zjawiska i niebezpieczeństw, związanych z zażywaniem środków uzależniających. Głównym tematem stały się dopalacze. Stosunkowo nowe środki odurzające, łatwo dostępne, czyniące wiele szkód, nie mniej niż narkotyki. Dostęp do nich ma coraz większa grupa młodych ludzi, którzy nie widzą w jakich warunkach powstają, czy są testowane i jakie są ich skutki. Dopalacze w połączeniu z alkoholem mogą powodować poważne zatrucia, a nawet śmierć. Choć różnią się od narkotyków, dopalacze mają podobne działanie psychoaktywne. W niektórych środowiskach panuje wręcz na nie moda. Funkcjonariusze Straży Granicznej wielokrotnie w ramach współpracy ze szkołami i urzędami prowadzą pogadanki i szkolenia w zakresie środków odurzających czy handlu ludźmi. W prelekcji wzięło udział trzech funkcjonariuszy z PSG w Tuplicach wraz z psem służbowym wyspecjalizowanym w wyszukiwaniu narkotyków.

28 lutego w Zespole Szkół w Tuplicach w ramach prowadzonych akcji profilaktycznych, zorganizowano pogadankę na temat środków odurzających. Spotkanie zorganizował Komendant Placówki Straży Granicznej w Tuplicach wraz z Dyrekcją Zespołu Szkół w Tuplicach. Celem akcji było uświadomienie uczniom z klas gimnazjalnych, biorącym udział w prelekcji, ogromnej skali zjawiska i niebezpieczeństw, związanych z zażywaniem środków uzależniających. Głównym tematem stały się dopalacze. Stosunkowo nowe środki odurzające, łatwo dostępne, czyniące wiele szkód, nie mniej niż narkotyki. Dostęp do nich ma coraz większa grupa młodych ludzi, którzy nie widzą w jakich warunkach powstają, czy są testowane i jakie są ich skutki. Dopalacze w połączeniu z alkoholem mogą powodować poważne zatrucia, a nawet śmierć. Choć różnią się od narkotyków, dopalacze mają podobne działanie psychoaktywne. W niektórych środowiskach panuje wręcz na nie moda. Funkcjonariusze Straży Granicznej wielokrotnie w ramach współpracy ze szkołami i urzędami prowadzą pogadanki i szkolenia w zakresie środków odurzających czy handlu ludźmi.

W prelekcji wzięło udział trzech funkcjonariuszy z PSG w Tuplicach wraz z psem służbowym wyspecjalizowanym w wyszukiwaniu narkotyków.

do góry