Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Mój przyjaciel pies 2013 - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Mój przyjaciel pies 2013

06.03.2013

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie w ramach współdziałania z innymi służbami i instytucjami samorządowymi wzięli udział w corocznej (dwutygodniowej) akcji podnoszenia poziomu bezpieczeństwa wspierając realizację programu pn. ,,Bezpieczna Gmina Gryfino”. Wraz z urzędnikami Straży Miejskiej z Gryfina zrealizowali jedno z wielu założeń programu dot. bezpieczeństwa w kontakcie z psem pn. ,,Mój przyjaciel pies 2013”. Zajęcia edukacyjno - profilaktyczne przeprowadzone zostały w II klasach 11 placówek oświatowych z rejonu gryfińskiego. Celem spotkań było przekazanie dzieciom wiedzy na temat odpowiedniego traktowania zwierząt, obowiązków wynikających z ich posiadania oraz podstawowych zasad postępowania w kontakcie z obcym często bezpańskim psem, którego możemy spotkać na naszej drodze do szkoły, domu, sklepu, czy też na spacerze. W trakcie praktycznych zajęć omówione i przedstawione zostały sposoby i bezpieczne postawy obrony przed atakiem psa. Uczniowie z dużą uwagą i zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, brali czynny udział w dyskusji, jednak największe i niezapomniane wrażenie wzbudził pies służbowy z PSG w Szczecinie. Udział psa służbowego ww. akcji uatrakcyjnił spotkania z dziećmi i pozwolił na dokładniejsze zobrazowanie podejmowanego tematu.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie w ramach współdziałania z innymi służbami i instytucjami samorządowymi wzięli udział w corocznej (dwutygodniowej) akcji podnoszenia poziomu bezpieczeństwa wspierając realizację programu pn. ,,Bezpieczna Gmina Gryfino”. Wraz z urzędnikami Straży Miejskiej z Gryfina zrealizowali jedno z wielu założeń programu dot. bezpieczeństwa w kontakcie z psem pn. ,,Mój przyjaciel pies 2013”. Zajęcia edukacyjno - profilaktyczne przeprowadzone zostały w II klasach 11 placówek oświatowych z rejonu gryfińskiego. Celem spotkań było przekazanie dzieciom wiedzy na temat odpowiedniego traktowania zwierząt, obowiązków wynikających z ich posiadania oraz podstawowych zasad postępowania w kontakcie z obcym często bezpańskim psem, którego możemy spotkać na naszej drodze do szkoły, domu, sklepu, czy też na spacerze. W trakcie praktycznych zajęć omówione i przedstawione zostały sposoby i bezpieczne postawy obrony przed atakiem psa. Uczniowie z dużą uwagą i zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, brali czynny udział w dyskusji, jednak największe i niezapomniane wrażenie wzbudził pies służbowy z PSG w Szczecinie. Udział psa służbowego ww. akcji uatrakcyjnił spotkania z dziećmi i pozwolił na dokładniejsze zobrazowanie podejmowanego tematu.do góry