Straż Graniczna Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Wizyta w PNCW - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Wizyta w PNCW

17.05.2013

16.05.2013 r. w Polsko – Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku odbyła się wizyta studyjna Przedstawicieli Departamentu Służby Celnej, Departamentu Kontroli Celno – Akcyzowej i Kontroli Gier Ministerstwa Finansów oraz funkcjonariuszy pełniących służbę w innych Centrach Współpracy oraz Punktach Kontaktowych, a reprezentujących Izby Celne w Białymstoku, Katowicach, Przemyślu i Wrocławiu. Celem wizyty było zapoznanie się z modelem i zasadami funkcjonowania Centrum Współpracy. Delegacji ze strony Straży Granicznej towarzyszył Zastępca Naczelnika Wydziału – Kierownik Polsko – Niemieckiego Centrum Współpracy z siedzibą w Świecku Wydziału Granicznego por. SG Marek FILA.

16.05.2013 r. w Polsko – Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku odbyła się wizyta studyjna Przedstawicieli Departamentu Służby Celnej, Departamentu Kontroli Celno – Akcyzowej i Kontroli Gier Ministerstwa Finansów oraz funkcjonariuszy pełniących służbę w innych Centrach Współpracy oraz Punktach Kontaktowych, a reprezentujących Izby Celne w Białymstoku, Katowicach, Przemyślu i Wrocławiu. Celem wizyty było zapoznanie się z modelem i zasadami funkcjonowania Centrum Współpracy. Delegacji ze strony Straży Granicznej towarzyszył Zastępca Naczelnika Wydziału – Kierownik Polsko – Niemieckiego Centrum Współpracy z siedzibą w Świecku Wydziału Granicznego por. SG Marek FILA.


do góry